Opšte karakteristike Lava

Opste-karakteristike-LavaLav: Glavni znak Sunca. Lav poseduje snažnu volju za životom i znatnu samospoznaju. Dodeljen je želucu, gornjem probavnom traktu, jetri, žuči i gušterači svemirskoga bića.

Karakteristike lava su: red i harmonija oko centralne želje i karaktera; snažan karakter; snažna volja za ži- votom; samospoznaja; aristokratska svojstva; fina inteligencija i principi; fi- lozofski nadaren; snažno i otmeno srce; visok standard u vezi samog sebe; vapi za priznanjem; ambiciozan; dramatičan; dominira drugima; sviđa se samom sebi u visokim socijalnim pozicijama; želi da bude u centru pažnje; ceni vrednosti; čast i respekt; ponosan; tašt; može da pati zbog snažnih emocija ili zbog težnje za vrednostima; pati zbog sopstvene dece.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts