Značenje Merkura u horoskopu

Merkur u horoskopskim znakovima

Planeta Merkura u astrologiji

Osnovna svojstva: Merkur je Božji poslanik i kao takav je planeta komunikacije i indikator za inteligenciju, rečitost i pokretne energije čoveka. Radost putovanja, pamet i sposobnost, brza percepcija stvari, zavise od Merkura. Podstiče logiku, oštre misli i sposobnost brzog učenja i shvatanja.

Ako Jupiter zastupa viši ili apstraktni razum, onda Merkur predstavlja niži, konkretni razum. On pogotovo vlada nad Ijudskim sistemom obrade informacija. Osim toga vlada nad svetom imena. Na nižem nivou, to je spoIjašnjost jednog sveta izmenjujućih imena, a na višem nivou to su imena Boga, koja nas povezuju sa duhovnim nivoom stvarnosti.

Znacenje-Merkura-u-horoskopu

Snažan Merkur vodi do kratkih spontanih putovanja i promena. Osobe koje su pod dominacijom Merkura mogu lako i brzo da se prilagode novim situacijama. One imaju posebnu Ijubav prema tajnim znanjima, pokretljivosti, matematici i inženjerstvu.

Merkur je najbrža od svih planeta, pa uzrokuje brzu percepciju, veliku i duhovnu fleksibilnost i moć prilagođavanja. On ukazuje na intelektualan i mentalni životni razvoj. Dok Jupiter može da podari inteligenciju, Merkur je potreban za izražavanje te inteligencije, svojih ideja i posredovanje svojih rešenja drugima. U današnje vreme komunikacije Merkur je od velike važnosti. Na duhovnom nivou dozvoljava komunikaciju sa unutrašnjim ja ili višim jastvom. Na najnižem nivou predstavlja propagandu masovnih medija.

Naziv na sanskritu: Na sanskritu Buda označava Merkur što se odnosi na inteligenciju i percepciju. Inteligencija prvenstveno znači razlikovanje istine od iluzije, sene i supstance.

Strana sveta: sever
Vladajući znak: Blizanci i Devica
Dan u nedelji: sreda
Određeno kamenje: smaragd, turmalin i žad
Boja: zelena

Merkur je pokazatelj za razmišljanje i govor, komunikaciju i decu. Merkur predstavlja govor, a čulo koje je pod njegovom vladavinom je miris. On predstavlja novac i trgovinu, prema tome utiče na sticanje bogatstva. Takođe pomaže da se stečeno bogatstvo zadrži i organizuje. On utiče na razmenu ideja i slobodnu komunikaciju. Prepoznaje šansu slobodnog tržišta i prekoračuje granice religije, nacionalnosti, kasta, klasa i rasa. Isto tako može da odvede ka preteranoj vezanosti za sopstveno mišljenje, dobitak i gubitak, ali i ličnu računicu. Merkur ukazuje na detinjstvo. Ako je u horoskopu ugrožen onda može da dođe do zdravstvenih problema u detinjstvu, problema u roditeljskoj kući ili u školi, što može negativno da se odrazi na duh, nervni sistem ili pluća. Merkur predstavlja obrazovanje i trening koji dobijamo u životu.

Zdravstveno značenje: U telu Merkur vlada plućima, nervnim sistemom i solarnim pleksusom. Merkur može da prouzrokuje sledeće bolesti: probleme sa nervima, očne bolesti, bolesti grla, anemiju i svrab.

Poslovno značenje: Zanimanja na koja Merkur pozitivno utiče su prodavci, agenti, govornici, sekretari, pisci, trgovci i lingvisti. Bogatstvo se pod Merkurovim uticajem postiže prvenstveno sa poezijom, spisima, pravnim savetovanjem, astrologijom, vedama i mantrama.

Biblioteke, izdanja, štamparije, reportaže, učenje jezika, učenje i podučavanje su stvari koje podstiče Merkur.

Uticaj povoljnog položaja: Merkur podstiče zajedništvo među Ijudima i uklanja granice, ali, ako ima nepovoljan položaj, onda utiče na težnju izrabljivanja drugih. Ako Merkur ima povoljan položaj, onda je razum željan znanja i analitičan, pa može brzo da spoji i shvati stvari.

Uticaj nepovoljnog položaja: Manjak koncentracije, nemirnost i neodlučnost. Druga problematična svojstva koja proizvodi loš položaj Merkura su zloba, pritvorno ponašanje, pričljivost, ekscentrično ponašanje i opšta nestabilnost.

Ako Merkur dospe pod negativan uticaj Saturna, onda gubi na snazi i vodi do gubitka inteligencije. Ako je Merkur ugrožen uz gubitak inteligencije, mogu da se pojave smetnje u govoru ili sa nervima.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts