Odmah ili odma?

Pravopis i jezičke nedoumice – Šta je pravilno: odmah ili odma?

odmah ili odma?
Odmah ili odma?

Svakako odmaH.

Ukoliko i želite da napišete drugačije, ne zaboravite apostrof, pa razmak.

Na primer:

Dolazim odmaH da te vidim.

Dolazim odma’ da te vidim.

Ali NIKAKO odma.

Kako se pravilno piše i koristi reč odmah u rečenicama:

  1. Odmah dođi kući!
  2. Iako si mislio da ćeš stići na vreme, mislim da si pogrešio što nisi odmah krenuo.
  3. Mislim da ću uspeti da stignem do 10, ako krenem odmah.
  4. Možeš li odmah da mi doneseš čašu vode?
  5. Trebalo je odmah da pokušaš da se izviniš!
  6. Dolazim odmah posle tebe kući.
  7. Čim sam video da neću stići na vreme, odmah sam ga nazvao.
  8. Srđan je odmah znao da neće položiti.
  9. Odmah idi da se presvučeš.
  10. Ako odmah naučiš pesmicu, može posle da odmaraš ceo vikend.
Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts