Severni Mesečev čvor

Osnovna svojstva: Suptilna planeta Rahu se nalazi na poziciji gde Mesec prolazi kroz Sunčevu putanju u severnom području, dok se Ketu, planeta senki, koji predstavlja južni Mesečev čvor, nalazi u južnom preseku Mesečeve putanje sa Sunčevom putanjom. Obe planete poseduju moć da pobede Sunce i Mesec, na taj način što uzrokuju Sunčevo odnosno Mesečevo pomračenje. Stoga se identifikuju s jednim demonom, koji proguta Sunce i Mesec i time uzrokuje pomračenja. Zato nije čudno da se Rahu i Ketu smatraju zločincima među planetama. Oni predstavljaju negativne uticaje u horoskopu čoveka ili kuće. Njihovi uticaji su zapravo na suptilnom, psihičkom nivou za razliku od Saturna i Marsa. Rahu je opasniji od Ketua, a time predstavlja najnegativniju od svih planeta u horoskopu.

Severni-Mesecev-cvor

Kao senovite planete Rahu i Ketu preuzimaju osobine onih planeta sa kojima su kombinovani. U principu Rahu ima slične osobine kao Saturn.

Naziv na sanskritu: Rahu
Strana sveta: jugozapad
Vladajući znak: nema
Dan u nedelji:
Određeno kamenje: ahat i hesonit
Boje: crna; siva

Rahu je pokazatelj za materijalizam, a time i moguče pomračenje svesti. Rahu važi kao planetarni faktor za ludilo, neurozu, opsednutost i ostale mentalne, psihičke i suptilne probleme. Pogotovo u kombinaciji sa Mesecom (prvenstveno kod konjunkcije), manifestuju se takve smetnje. I u odnosu sa drugim planetama, koje predstavljaju um, kao Merkur, pojavljuju se takve smetnje.
Rahu daje tehničku spretnost i talenat. On predstavlja materijalizam, pritisak i prisiljavanje, pa intenzivira sve s čime dolazi u kontakt. On predstavlja nezadovoljstvo, manjak discipline i neiskrenost.

Zdravstveno značenje: Rahu stoji u odnosu sa središnjim nervnim sistemom.

Poslovno značenje: Zanimanja, koja stoje u odnosu sa Rahuom su fizičari, piloti, osoblje aviona, programeri kompjutera, inženjeri i većina tehničkih zanimanja.

Uticaj povoljnog položaja: U pozitivnom smislu Rahu može da doprinese harmoniji sa kolektivnim trendom i time donosi prestiž, omiljenost, slavu i moć. On pomaže da se prepoznaju masovni trendovi i njihovo korišćenje. On može, ako mu je položaj dobar, da da status i čvrstu poziciju. On može da doprinese ispunjenju spoljašnjih želja, ali po pravilu nema unutrašnjeg ispunjenja.

Uticaj nepovoljnog položaja: Pojačavaju se lakomost, nasilnost i bezobzirnost.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts