Šta je savate boks i koja su pravila

Savate ili savat je francuska borilačka veština. Jako je sličan kik-boksu, medjutim razlikuje se po nekoliko nožnih udaraca. Nastao je u 17 veku kao ulični način borenja. Bukvalan prevod znači „stara cipela“.

Za razvijanje ovog sporta su najviše zaslužni Mišel Kase i Šarl Lekur. Kase je 1825 godine osnovao prvi klub za savate. Njegov učenik Šarl Lekur je trenirao klasični engleski boks i video je nedostatke borbe samo rulama, te je kombinovao klasičan boks i savate. Tako je nastala današnja verzija savate boksa.

savate boks

Savate je postao toliko popularan da se trenirao i u školama. Medjutim izmedju 1914 i 1945 broj savate boraca se smanjio. 1945 godine savate boks se oporavlja i 1985 se osniva internacionalna savate federacija. Danas se može reći da je savate jedna varijanta kik boksa.

Savate boks u Srbiji. U Srbiji, savate boks se javlja u vojsci Kraljevine Srbije u 19-om veku a doneo ga je kapetan Dragutin Nikolajević koji je bio školovan u Francuskoj. 1914 je napisao knjigu „Boks francuski ili engleski“.

Pravila savate boksa. Takmičenja u savate boksu se održavaju u ringu 8X8 metara, u 3 runde po 2 minuta kada je turnirski sistem i u 5 rundi po 2 minuta u finalu Evropskog ili svetskog prvenstva.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts