|

Flaširana ili filtrirana voda, koja voda je kvalitetnija i zdravija za piće?

Da li je bolje za piće koristiti flaširanu ili filtriranu vodu?

Ako imamo u vidu da voda predstavlja uslov života, izvor energije, minerala, kao i značaj koji ima za živi svet, za čoveka, za celu planetu onda je bitno održavati izvore vode i sačuvati ih. Bitno je razvijati svest o značaju vode, pogotovo jer se predviđa njena nestašica u budućnosti i tu se najviše misli na vodu za piće.

Danas se susrećemo sa lošim kvalitetom vode, koji izaziva sve veću potražnju flaširane vode kod koje pritom postoji problem sa ambalažom, odnosno njenom toksičnošću kao i sa kvalitetom same vode. Od njenog izvora zavisi i kvalitet flaširane vode, naravno i od tehnologije punjenja i dezinfekcije i sistema distribucije boca. A da ne pominjemo da je konzumiranje flaširane vode mnogo skuplje od vode iz česme, gde skupoćom ne plaćamo kvalitet već ambalažu.

Iako se manje reklamira putem medija, bolje rešenje je svakako upotreba filtera za vodu, koji preporučuje sve veći broj stručnjaka. Još u drevnom Egiptu su korišćene jednostavne tkanine za filtraciju vode. Načini prečišćavanja vode su evoluirali i danas imamo kompleksne filtere za vodu, koji pored fizičkih uklanjaju i hemijske nečistoće iz vode. Oni mogu, bolje od drugih prečišćivača da uklone mnoge zagađivače iz vode i one koje su opasne po život. Uklanjanjem bakterija i hlora iz vode uz pomoć filtera dobija se bolji ukus i miris. Stručnjaci smatraju da se konzumiranjem filtrirane vode može smanjiti rizik od bolesti sitema za varenje za više od 30%, kao i rizik od oboljevanja raka bešike i debelog creva.

Filteri poslednje generacije mogu da uklone preko 2000 štetnih materija koji su danas prisutne u vodi. Jedan od najboljih, najpreciznijih ali ne i najjeftinijih metoda je filtriranje vode reverznom osmozom. Postupak filtriranja vode je sledeći: voda ulazi u filter sa membranom, kroz koji prolazi čista voda, dok se nečisteće izbacuju na drugu stranu zajedno sa manjom količinom vode. Otvori na membrani su manji od najmanje bakterije i virusa. Ova tehnologija može da ukloni kamenac i jone teških metala.

Ma koje filtere za vodu koristili važno je naglasiti da se oni moraju redovno održavati da bi kvalitet vode bio postojan. Naime na početku njihovog korišćenja oni bolje filtriraju vodu, dok kasnije gube svoju moć zato je bitno menjati filtere redovno. Pomoću ovog sistema voda se neće pretvoriti u izvorsku ili mineralnu vodu već će hemijski ostati ista ali sa manje nečistoća.

Autor: Tatjana K.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts