Jovan I. Deretic (Bigrafija)

Jovan I. Deretić

Jovan I. Deretic (Bigrafija)
Jovan I. Deretic (Bigrafija)

Biografija Jovana I. Deretića

Datum rodjenja 8. januar 1937. godine, mesto Orahovac, opština Trebinje.

1961-1962. godine, student na Prirodno-matematičkom fakultetu.

1963. godine, napušta Jugoslaviju, odlazi u Francusku, gde nastavlja studije, 1964.-1966. godine na Tehničkom koledžu u Parizu, a nakon toga, 1967.-1970. godine studira istoriju u Lionu.

1966.-1997. godine, radio u tehničkoj struci po Francuskoj i Americi, od toga poslednjih šest godina u Čikagu, iz koga se 1997. godine preselio u Beograd.

Njegovi tekstovi, nastali putem njegovog istraživanja, ne slažu se sa podacima zvanične istorije koja govori da su Srbi, u VII veku, na Balkan došli sa drugim slovenskim narodima, već govore o postojanju srpske antičke istorije od 2000. godine pre nove ere.

Učesnik tri međunarodna kongresa u Sankt Peterburgu:

*12.-14. maja 2008. godine, na kongresu Akademije fundamentalnih nauka, predstavlja svoj rad „Doćirilovska pismenost“ i predstavlja srpsko-rusko (rašansko) pismo, zvano srbica.

*12.-14. maja 2009. godine, na kongresu Instituta za staroslovenske i staroazijske civilizacije, predstavlja izlaganje o doseljavanju Albanaca na Balkan.

*12.-14. maja 2010. godine, na kongresu Instituta za staroslovenske i staroazijske civilizacije, presedava sekcijom o srpsko-rašanskoj kulturi.

Njegovo smatranje je da je istorija srpskog naroda izmenjena na Berlinskom kogresu (13. juna – 13. jula 1878. godine), nakon čega počinje da se krije antička istorija srpskog naroda i nameće se da su Srbi na Balkansko poluostrvo došli tokom Velike Seobe Slovena. Takodje smatra da su Srbi autohton narod na Balkanu, da su Iliri, Tračani, Dačani i drugi, samo različita imena za srpski narod. Da je Aleksandar Veliki, ustvari Aleksandar Karanović, treći po redu srpski vojskovođa, koji je u svom pohodu na istok, stigao do Indije, pre koga su to učinili Nino Belov i Serbo Makaridov. Još smatra da su ostali slovenski narodi proistekli od srpskog, da su Hrvati avarsko pleme koje je primilo srpski jezik, da je srpsko pismo (srbica) najstarije evropsko pismo, da su Srbi dobili Kosovsku bitku, da je Dušanovo carstvo obuhvatalo veću teritoriju,…

Nalazio se na listi Demokratske zajednice Srbije, dr. Obrena Joksimovića.

2011. godine osniva udruženje građana Slobodna Srbija.

Dela Jovana I. Deretića:jovan i deretic knjige

 • Istorija Srba I tom
 • Istorija Srba II tom
 • Zapadna Srbija
 • Serbi, narod i rasa – Nova Vulgata
 • Arbanasi u Srbiji
 • Antička Srbija
 • Srbi i Arbanasi
 • Naša pobeda
 • Albanci lažni Iliri
 • Izmišljeno doseljavanje Srba
 • Srbica
 • Doćirilovska pismenost
 • Istorija Srba i Rusa I tom
 • Istorija Srba i Rusa II tom
 • Istorija Srba i Rusa III tom
 • Pavlova pećina  

Video: Jovan I. Deretić

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts