Spasoje Vlajić – naučnik Novog sveta

Biografija Spasoja Vlajića

Rođen u Beogradu 4. aprila 1946. godine. Sa suprugom Sofijom, ima tri sina, i osmoro unučadi.

On je naučnik, inženjer kristalografije, odnosno fizike čvrstog stanja, kao i pronalazač svetlosne formule. Ovaj nesvakidašnji naučnik će sigurno biti jedna od bitnih figura o kojoj će svet učiti, kada se bude u budućnosti pisala neka nova istorija. Njegovo otkriće zakona i formula u „Novom svetu“ koje dolazi, biće važno kao sada Njutnov zakon gravitacije.

Bavi se istraživanjem psihofizičke veze mehaničke energije glasova sa elektromagnetnom energijom nervnih impulsa i moždanih talasa.

Od 1988. do 1993. godine, radio u Nemačkoj gde je obavljao svoja istraživanja. Njegovi radovi su prevođeni na više svetskih jezika – engleski, francuski, grčki, …

Od 1976. godine, počinje sa istraživanjem fizike i tehnologije svesti.

Spasoje Vlajic biografija

Mistični san Spasoja Vlajića:

„Sanjao sam građevinu u Staroj Grčkoj. Hram i sveštenicu u belom koja me je čekala. Pokazala mi je na zid, na kome su se ispisivala razna slova i poruke, među kojima sam prepoznao drevnu mudrost. Reče mi da ću postati Vrhovni projektor. Osetio sam da se polako budim. Pokušao sam da što bolje upamtim slova i poruke na zidu. Ipak, pored svega uspeo sam da upamtim samo dva slova S i V. To su bila slova koja su, na neki način, bila osnova koja spaja svetove uz pomoć reči: SVE, SVETLOST, SVEST, SVET… Daljim razmišljanjem jednostavno se otvorio put. Usledila je matematička obrada podataka koje sam dobio istraživanjem. Tako je nastala Svetlosna, a potom i Svestna formula“.

Objavio je niz naučnih članaka, tekstova i knjiga.

Neke od njegovih najznačajnijih knjiga su: Svetlosna formula, Svetlost i čula, Nova (meta)fizika, Lečenje zvukom i bojama, Naum, Luča, Slovo, Svestna formula, Prvi svetski parapsihološki rat, Prvi svetski antihrišćanski rat, Istorija budućnosti, Svest i naduzročni poredak prirode, Etrurska tajna, Teslini milenijumski darovi, Fizika i tehnologija svesti.

Kako stupiti u kontakt sa Spasojem Vlajićem?

Spasoje Vlajić je svakog dana sa ljudima. Radnim danima od 17h do 19h, na svojoj adresi u Žarkovu. Petkom održava predavanja u Zemunu, u ulici Goce Delčeva 15, od 16h. U Novom Sadu predavanja su svakog prvog utorka u mesecu na adresi Fruškogorska 8, od 17h. Predavanja su besplatna i otvorena za sve.

VIDEO: Spasoje Vlajić u emisiji Tiha Vujovića

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts