Nuklearna katastrofa u Fukušimi

Nuklearna elektrana “Fukušima”se nalazi 210 kilometara od glavnog grada Japana, u gradu Okuma. Jedna je od 25 najvecih nuklearnih elektrana u svetu.

Ova nuklearna katastrofa obuhvata citav niz nuklearnih nesreća i otkazivanja uređaja u nuklearnoj elektrani. One su nastale kao posledica velikog zemljotresa, koji je pogodio Japan 11. marta 2011. godine, nakon čega je usledio razorni cunami.

Elektrana ima ukupno 6 reaktora, a reaktori 4,5 i 6 su u vreme zemljotresa bili ugašeni, zbog održavanja i provere. Reaktori 1, 2 i 3 su se automatski ugasili kada je došlo do zemljotresa. Nakon cunamija, koji je usledio posle zemljotresa, poplavljeno je celo područje. Tako su agregati, koji je trebalo da pokrenu pumpe za hlađenje reaktora, ostali bez dovoda električne energije.

katarsofa u Fukusimi 2

U narednih nekoliko dana je došlo do topljenja jezgra oko reaktora 1, 2 i 3 i do eksplozije vodonika. Zbog straha od pojačane radijacije i njenog širenja, evakuisano je stanovništvo koje je živelo u radijusu od 20 kilometara oko elektrane. Čitava nesreća je trajala 5 nedelja, odnosno do 12. aprila 2011. godine. Tada je dostigla nivo 7 Međunarodne skale za nuklearne incidente. Iako je ocenjena sa 7, nivo radijacije koji je ispušten prilikom nesreće u Fukušimi je jedva 10% radijacije prilikom nesreće u Černobilju. Japanska vlada se odlučila da je oceni ovom ocenom najviše zbog posledica koje je imala na uređaje i samu elektranu.

Stručnjaci tvrde da je uticaj radioaktivnosti minimalan i zanemarljiv po zdravlje ljudi.

Pa ipak, iako je u početku izgledalo da su zaista negativne posledice ove nuklearne katastrofe minimalne kada je zdravlje ljudi u pitanju, svedoci smo da sve i nije baš tako.

Naime, čak i dve godine nakon nesreće osećaju se itekao posledice…Prvo je vlada ove zemlje optuživana da zapravo nije dovoljno zaštitila ni zaposlene ni okolno stanovništvo. Nedugo zatim se dogodido novi incident u nuklearki „Fukušima“. Sredinom 2013. godine je objavljena vest da se iznad reaktora broj 6 koji je oštećen u ovoj katastrofi i dalje izdiže para. Zatim je isteklo skoro 300 tona zagađene, radioaktivne vode iz nuklearne elektrane. Usled toga, par meseci kasnije Južna Koreja zabranjuje uvoz ribe iz čak osam japanskih prefektura.Konačno, u septembru 2013. godine japanska Vlada na čelu sa premijerom, naređuje zatvaranje dva reaktora.

Nesumnjivo je do katastrofe došlo usled razornog zemljotresa i cunamija koji mu je usledio, ali su zabeležene i greške zaposlenih. Poslednja vest koju smo mogli da pročitamo se tiče upravo toga. Naime, greškom zaposlednog je došlo do odvrtanja pogrešne cevi i ispuštanja čak oko 7 tona radioaktivne vode. Time je i zdravlje čak 6 radnika dovedeno u pitanje, jer se pretpostavlja da su bili izloženi visokom stepenu zračenja.

Dve godine od nuklearne katastrofe u Fukušimi (Japanu)

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts