Značaj upotrebe vode za organizam dece

Uloga vode je značajna ne samo zbog ishrane deteta i održavanja čistoće već i što povoljno deluje na dečji organizam. Povoljno dejstvo vode vrši se preko kože.

Hladna voda jača organizam deteta

Svakodnevno pranje i trljanje hladnom vodom podstiču dete da diše duboko, regulišu puls i krvni pritisak. Ako se to vrši svakog dana, telo očvrsne, tj. navikne da se brzo prilagodi naglim promenama temperature. Ako dete naviknuto na pranje hladnom vodom iz pregrejane sobe iziđe na hladan vazduh, neće nazepsti, jer je njegov organizam u stanju da se prilagodi tim promenama, pa je, samim tim, otporno prema nazebu. Sveža voda deluje povoljno i na nervni sistem, raspoloženje se poboljša, a volja za rad poveća. Dejstvo hladne vode ne sme biti dugotrajno, ne sme da izazove jezu i drhtavicu.

shot of a boy drinking a glass of water

Topla voda bolje čisti kožu

Topla voda bolje odstranjuje suvišnu mast sa kože, a sa njome i razne štetne materije. Dejstvo tople vode suprotno je dejstvu hladne vode. Topla voda umiruje i uspavljuje. Zato je bolje prati se hladnom vodom ujutru, a toplom uveče; dobro je da se posle toplog kupanja celo telo ispere svežom vodom.

Plivanje ima pozitivan uticaj na decu

Plivanje usklađuje i lojačava rad organa za kretanje, disanje i krvotok. Zato je plivanje jedan od najkorisnijih sportova.

Preterano bavljenje u vodi, bilo u bazenu ili u reci, opasno je zbog suvišnog rashlađenja tela.

Upotreba vode u školi veoma je važno

U većim gradovima ono je povoljno rešeno uvođenjem vodovoda. U školi se instalira potreban broj umivaonika (lavaboa), česama sa vodom za piće, a u nekim školama ima i tuševa. U manjim mestima i selima škole se snabdevaju vodom iz bunara ili pumpe. U takvim slučajevima treba proveriti odakle voda dolazi i analizom utvrditi da li je dobra za piće. U predelima gde nema dovoljno vode koja bi se mogla upotrebiti za piće moraju se predvideti rezervoari ― cisterne ― odakle će se škola snabdevati vodom.

Upotreba vode u higijeni dece

Ni u školi ni u kući ne smemo prilikom upotrebe vode zanemariti higijensku stranu. Svako treba da ima svoju čašu. Važno je da u školi ima dovoljan broj slavina za vodu i ubrusa za brisanje ruku. U mnogim školama, radi što bolje higijene, postavljene su naročite česmice (fontane) iz kojih mlaz vode ide uvis, što je, sa gledišta higijene, najbolje.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts