Bombardovanje Beograda 1862 – Incident na Čukur česmi

Prema hatišerifu iz 1830. godine bilo je predviđeno da se Turci isele iz varoši, s tim da mogu ostati samo u tvrđavi. Izbegavanje Turaka da izvrše ovu odredbu, dovodilo je do stalne borbe između srpske i turske diplomatije, koj.a se naročito zaoštrila posle 1861. godine, kada je knez Mihailo počeo da vodi sve otvoreniju oslobodilačku politiku.

Incident na Čukur česmi izazvao je bombardovanje Beograda

U ovakvim uslovima došlo je do incidenta na Čukur-česmi 15. juna 1862. godine, kada je neki turski vojnik smrtno ranio jednog srpskog dečaka. Odmah potom u krvavom sukobu između turskih nizama i srpskih varoških policajaca poginuo je terdžuman (tumač) Sima Nešić (po njemu je prozvana Simina ulica), što je izazvalo još veće ogorčenje i otvorenu borbu između Turaka i Srba u Beogradu.

Bombardovanje Beograda 1862

 

Da bi pokazali da su još gospodari Beograda, Turci su posle dva dana s tvrđave bombardovali grad iz svih topova i izazvali velike požare i nove žrtve. Posredovanjem velikih sila sukob je smiren. Posle duže diplomatske akcije Turci su pristali da svoje utvrđene gradove predaju Srbima — „na čuvanje”.

Predaja Beograda Srbima izvršena je 6. aprila 1867. godine na Kalemegdanu (blizu današnjeg glavnog ulaza u park). Poslednji turski komandant beogradske tvrđave Ali Riza-paša predao je njene ključeve knezu Mihailu. Uz gruvanje topova i klicanje oduševljenog i razdraganog naroda podignuta je na beogradskoj tvrđavi srpska narodna zastava. Turski garnizon uskoro je napustio Beograd, a turska zastava konačno je skinuta 20. juna 1876. godine, kada su Srbija i Crna Gora povele oslobodilački rat protiv Turske.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts