Beogradski sajam – Istorija sa slikama i kontakt informacijama

Prvi Beogradski medjunarodni sajam održan je 1937

Stari Beogradski sajam. Prvi Beogradski sajam otvoren je 1937. godine na levoj obali Save, pored zemunskog, tada lančanog mosta i imao je oko 14.000 m2 izložbenog prostora. Do 1941. godine na sajmu su priređivane redovne prolećne i jesenje izložbe i vrlo uspele izložbe specijalnog karaktera (automobila, aeronautike, zanatstva i dr.).

Za vreme poslednje okupacije svi izložbeni paviljoni bili su pretvoreni u zloglasni koncentracioni logor, u koji su deportovani prvo Jevreji, a zatim i drugi naši građani, naročito seljaci sa oslobođene teritorije i pristalice NOP-a. U logoru su vršena mučenja i iznurivanja glađu, tako da je najveći broj logoraša umro i sahranjen na zemunskom i bežanijskom groblju.

Novi Beogradski sajam osnovan je 1953

Novi Beogradski sajam. Pošto su izložbeni paviljoni starog sajmišta bili oštećeni, godine 1953. pokrenuta je akcija za podizanje novog sajma. Tada je određena nova lokacija na desnoj obali Save „Kod šest topola”, na Bulevaru vojvode Mišića.

Svi radovi na izgradnji sajmišta izvedeni su prema planovima poznatog beogradsvog arhitekta Milorada Pantovića i njegovih saradnika. Oajam je svečano otvoren 23. avgusta 1957. godine.

Novo Beogradsko sajmište izgrađeno je na prostoru od oko 300.000 m2, od čega je 84.000 m2 podešeno za izlaganje. Površine pod halama zauzimaju oko
40.000 m2.

Treba odmah naglasiti da su projektanti uspeli da urbanističkim rešenjima, određenim dimenzijama, skladnošću i impozantnošću uvrste ovaj objekat u naša najuspelija arhitektonska ostvarenja. Sajamske hale izrađene su od armiranog i prenapregnutog betona i predstavljaju poslednju reč građevinske tehnike.

Hala 1

Najveća je kružna hala br. 1, s prečnikom od 106 metara, čija kupola leži na osam periferno postavljenih stubova, tako da je postignuta puna unutrašnja preglednost prostorija od 18.000 m2. Ova hala služi i za razne druge izložbe, sportske priredbe, koncerte, i druge javne priredbe.

Hala 2

U srednjem delu sajamskog prostora nalazi se hala br. 2, koja je sastavljena od dve jednake hale kvadratnih osnova 48×48 metara. Krovne konstrukcije ovih hala su sferne betonske ljuske, vrlo originalne po svojoj arhitektonskoj i konstruktivnoj zamisli. Raspoložive izložbene površine iznose
9.000 m2.

Hala 3

Hala br. 3 nalazi se kod glavnog ulaza za pešake. Treća je po redu i veličini i ima dimenzije 48×70 metara. I njen je krov izgrađen od betonske ljuske, koji se samo na periferiji oslanja na stubove. On pokriva izložbenu površinu od 5.000 m2.

Hala 4

I ove hale mogu da posluže za razne društvene priredbe.
Između hala br. 2 i br. 3 nalazi se hala br. 4 s ravnom krovnom površinom, koja ima prizemlje i sprat.

Pored navedenih objekata, sajam ima i druge objekte za funkcionisanje ove privredne ustanove, kao i otvorene izložbene prostore i površine predviđene za podizanje inostranih paviljona.

Aktivnosti sajma

Na sajmištu se održavaju specijalizovane privredne izložbe. Najvažnija privredna manifestacija održava se svake godine od 24. maja do 2. juna — Međunarodni sajam tehnike. Sem toga održavaju se povremeno: međunarodni sajmovi zanatstva, mode i tekstila, izložbe pojedinih grana jugoslovenske privrede, međunarodni sajam knjiga i dr.

Poslovna afirmacija Sajma ogleda se u stalnom povećanju broja naših i stranih izlagača, velikim poslovnim aranžmanima i u velikom broju posetilaca iz zemlje i inostranstva

Adresa

Bulevar vojvode Mišića 14, 11000 Beograd, Srbija

Kontakt

Telefon: +381 (0)11 2655-555
e-mail: [email protected]

Mapa


Прикажи већу мапу

Slike Beogradskog sajma nekad i sad – Foto galerija

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts