NASA uzgaja biljke na Mesecu

Kako bi se saznalo da li ljudska vrsta jednog dana može živeti na Mesecu, NASA planira da 2015. Na Zemljinom satelitu poseje seme biljaka sa naše planete, a koje će na Mesecu  doputovati komercijalnom svemirskom letelicom ”Mun Ekspres”. Seme će biti posejano u specijalnim kanisterima, opremljenim svime što mu je potrebno da bi raslo, uključujući i vodu.

Da bi se na vreme saznalo kako će projekat da teče, već sada grupa naučnika, studenata i dobrovoljaca –  tim “Lunarnog habitata za uzgoj biljaka”  radi na konstrukciji jedne manje jedinice ovog tipa, u kojoj će moći da proučava klijanje i rast biljaka kada budu bile izložene uslovima koji vladaju na Mesecu.

Pošto je poznato da je seme biljaka je vrlo osetljivo na okruženje pretpostavlja se će  zračenje biti jedan od uticaja koji mogu opasno da oštete genetski materijal. Zato će seme na Mesecu “testirati okruženje za nas, kao što su kanarinci u rudnicima korišćeni da testiraju uticaj i dejstvo vazduha.

NASA uzgaja biljke na Mesecu

Bosiljak i repa na Mesecu

Ako na Mesecu mogu da žive i uspevaju biljke, verovatno mogu i ljudi”, navodi se na NASA-inom sajtu.

Jedno od dodatnih objašnjenja je da su biljkama koje rastu, za život su potrebni isti sastojci kao i ljudima – voda, vazduh i hrana.

Stoga NASA planira da komercijalnom letelicom na Mesec pošalje oko kilogram semenki bosiljka, repe i korovske biljke arabidopsis.

Seme će biti zaliveno  odmah posle sletanja, a njegov rast će 10 dana biti praćen i poređen sa rastom kontrolnih biljaka na Zemlji. Naredni  eksperimenti  biće nastavljeni na Zemlji  u modulu za uzgajanje.

Istraživanje uticaja na genevoda na mesecu

Očekuje se da bi opstanak semenja tokom 14 dana pokazao  da biljke mogu da rastu u radijaciji koja je prisutna na Mesecu, opstanak do 60 dana bi dokazao da u je u Mesečevom okruženju moguće njihovo  razmnožavanje, dok bi opstanak do 180 dana pokazao dejstvo radijacije na genetske karakteristike.

Do sada je već bilo dosta istraživanja rasta biljaka u uslovima izmenjene gravitacije, na spejs šatlovima  ali površina Meseca je jedino mesto gde istovremeno mogu da se proučavaju efekti lunarne gravitacije i lunarne radijacije.

Voda na Mesecu

Nedavno otkriće o postojanju vode na Mesecu, takodje će doprineti istraživanjima o eventualnom boravlju ljudske vrste na ovom satelitu. Naučnici su otkrili da bi voda koja se nalazi na površini Meseca mogla da ima važnu ulogu i u teoriji kako je nastao Mesec. Tragovi vode otkriveni na Zemljinom satelitu verovatno potiču iz izvora u njegovoj unutrašnjosti, navode stručnjaci.

Ova „magmatska voda“ daje mnogo podataka o vulkanskim procesima na Mesecu, kao i o sastavu njegove unutrašnjosti. To će naučnicima  pomoći da shvate kako je Mesec nastao i kako su se magmatski procesi promenili dok se Zemljin satelit hladio.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts