Zašto je ženama zabranjen ulazak na Svetu Goru

Ovo ostrvo je izabrala Presvetla Majka Bogorodica. Posle vaskresenja Isusa Hrista, ona je krenula da propoveda Jevanđelija.Uputila se na Kipar, ali prolazeći pored ovog poluostrva, zaustavila se i blagoslovila ga.Majka Božja je pokrštavala pagane koji su ovde živeli sa željom da slede zapovedi njenog sina. Ovo blagosloveno tlo je namenila muškarcima-monasima.

Otada postoji nepisani zakon (ABATON), da je ženama zabranjen ulazak na Svetu Goru.

Zbog emancipacije žena i formiranja raznih ženskih udruženja postoji veliki pritisak da se ženama odobri ulazak u ovu monašku zajednicu.

Carica Jelena (1310-1374)

Ipak u istoriji je zabeležen jedinstven slučaj carce Jelene, žene cara Dušana, koja je boravila na Svetoj Gori. Carica Jelena (1310-1374) je bugarska plemkinja udata za cara Dušana, majka cara Uroša Nejakog.

sveta-gora

Krajem 1347 godine Evropu je zahvatila kuga. Car Dušan je sa caricom Jelenom i sinom Urošem otišao na Svetu Goru, da se izoluju i zaštite od bolesti. Kako je je na Svetoj Gori zabranjeno da kroči ženska noga, legenda kaže da su caricu Jelenu postavili na nosila itako uneli na sveto tle. Carska porodica je tamo boravila par meseci i bogato darivala svetogorske manastire. Carica Jelena je obnovila keliju Svetog Save. Smatra se da zbog kršenja svetogorskih pravila car Dušan nije postao svetitelj, kao ostali Nemanjići. On ovaj svoj grešni čin pravdao time da je ona tamo boravila kao carica,a ne kao žena..

Kršenje abatona

I pored zabrane pojedine žene su prelazile granicu Svete Gore i pohodile Hilandar. Ima priča da su Atos u novije doba tajno posećivale Orijane Falači i Melina Merkuri.

U vreme Oktobarske revolucije sa ruskim izbeglicama na Svetu Goru sklonila se i jedna princeza.

Pedesetih godina jednoj Francuskinji pošlo je za rukom da obiđe monašku zemlju i svih 20 manastira, o čemu je u Parizu objavila knjigu „Mesec dana među muškarcima“.

Sedamdesetih godina upravo u Hilandaru osujećen je plan jedne italijanske novinarke da neprimećena dovrši svoj višednevni boravak na Svetoj Gori.

Posete svetogorskim manastirima su organizovane sa najavom (koliko osoba dolaze, koji im termin odgovara, koje manastire žele da posete ).

Po crkvenim pravilima turističkim i privatnim brodovima sa ženama dozvoljeno je da Svetu Goru razgledaju uz obalu, sa mora i sa udaljenosti od 500 metara.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts