Spomenici u Zemunskom parku

Posle Beogradskog mira (1739. godine) Zemun je postao austrijsko pogranično mesto prema Turskoj. Radi održavanja veza i trgovine s Istokom, u Zemunu je na širem području današnjeg parka 1730. godine organizovana propusna karantinska stanica – Kontumac, koja je imala niz sanitarnih zgrada, magazina i drugih pomoćnih objekata. Sve pošiljke i svi putnici iz Turske morali su proći kroz Kontumac radi pregleda i dezinfekcije. Kontumac je ukinut 1842. godine.

Zgrade su kasnije porušene i na toj teritoriji uređivan je Gradski park koji je otvoren 1880. godine. U njemu su sačuvane dve kontumacke crkvice i deo odbrambenog zida.

Pravoslavnu kapelu podigao je 1786. godine zemunski trgovac Teodor Apostolović. Ikonostas su radili 1830-31. godine zemunski slikari Dimitrije Bratoglić i Konstantin Lekić. D. Bratoglić je poznat i kao snabdevač srpskih ustanika. N. Lekić je jedan od prvih vojvođanskih slikara koji su radili u obnovljenoj Srbiji.

Crkva svetog Roka

Katolička kapela Sv. Roka zidana je 1836. godine na mestu starije kapelice iz XVIII veka.

crkva svetog roka zemun

Lamartinov spomen-stub Zemun

Između ove kapele nalazi se kameni spomen-stub podignut 1933. godine prilikom proslave stogodišnjice boravka francuskog pesnika Alfonsa d’ Lamartina, koji se pri povratku s puta po Istoku, zadržao i u Zemunu.

lamartinov stub zemun

Bista Nada Dimić u Zemunskoj gimnaziji

Na istočnoj strani parka je zgrada Zeumnske gimnazije (osnovana 1858. godine), podignuta 1879. godine. U holu je bista narodnog heroja Nade Dimić, rad vajara Koste Angeli Radovanija, i spomen-ploča s imenima profesora i učenika zemunskih srednjih škola, koji su „dali živote u narodnoj revoluciji za slobodu i bolji život naših naroda“.

bista zemunska gimnazija

Spomenici u centralnom delu parka

U parku se nalaze dva spomenika posvećena borbi zemunskih radnika: u centralnom delu je bronzana statua partizanskog borca, rad vajara Vanje Radauša, postavljena 1946. godine, a u severnom delu je bronzana figura kožarskog radnika, rad vajara Borisa Kalina.

spomenici u zemunskom parku

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts