Obrenovac – Informacije i slike grada i opštine Obrenovac

Geografski položaj

Varoško naselje na području donjokolubarskog basena, kod ušća Kolubare u Savu, na pruzi uzanog koloseka Beograd – Užice. Oko 2 km. od Obrenovca nalazi se njegovo pristanište na Savi – Zabrežje.

Broj stanovnika

Prema popisu iz 2002. imao je 23.620 stanovnika.

Istorija

Teritorija ove opštine bila je naseljena još u neolitsko doba. U doba bronze naseljavali su ga Tračani, a kasnije Iliri. Na njenom području živeli su i Kelti, potom i Rimljani.

Sam Obrenovac bio je u XVII veku još selo. Pod austrijskom okupacijom 1718-1739. predstavljao je sedište okruga (distrikta). Taj okrug prostirao se desnom obalom Kolubare i imao je 73 naselja. Tada se još zvao Palež (staro ime Obrenovca).

Obrenovac se naročito pročuo za drugog ustanka. Tu se odigrala jedna od najznačajnijih bitaka. Tada su ustanici spalili stari turski Palež. Kasnije se na drušm mestu, na levoj obali Tamnave, razvio novi srpski Palež. On je od 1836. godine postao sresko mesto.

Vremenom Obrenovac se razvijao sve više u znatan trgovački centar. Tome je dosta doprineo i njegov geografski položaj, te je preko njega išao i jedan deo izvozne trgovine tadašnje Srbije za Austriju. U njemu je bila osnovana Mesna štedionica, a 1894. godine Obrenovačka zadruga, „jedan od najjačih novčanih zavoda koje je Posavina imala”.

Obrenovac u Prvom svetskom ratu

Kao pogranično mesto Obrenovac je odigrao naročitu ulogu za vreme prvog svetskog rata. Bio je najpre jedan od važnih punktova za ofanzivu srpske vojske 1914. godine. Prvih meseci rata bio je često bombardovan od austrijske artiljerije s druge obale Save. Na teritoriji njegove opštine odigrali su se i neki detalji čuvene Kolubarske (Suvoborske) bitke.

Na početku austro-nemačke ofanzive, u jesen iduće 1915. godine, na obalama Save kod Obrenovca naročito su se proslavile svojim herojskim otporom jedinice Drinske divizije II poziva, koje su tu držale položaje i posle pada Beograda i Ostružnice.

Obrenovac u Drugom svetskom ratu

Komunistička partija bila je aktivna u ovome kraju još odmah po svom osnivanju, prvih godina posle svršetka prvog svetskog rata, a i uoči drugog. Zato je ovaj kraj dočekao početak ustanka 1941. dobro pripremljen. Prilikom osnivanja Kosmajskog partizanskog odreda s teritorije ove opštine priključili su mu se mnogi meštani. U leto iste godine posavski partizani izveli su u neposrednoj okolini Obrenovca mnoge uspešne akcije. Kasnije je osnovan i posebni Posavski partizanski odred. I posle prve neprijateljske ofanzive oslobodilački pokret u ovom kraju nije bio potpuno ugušen. Obrenovac su konačno oslobodile jedinice XII korpusa 14. oktobra 1944. godine.

Kulturno-istorijski spomenici

U okolini Obrenovca nalazi se nekoliko interesantnih kulturno-istorijskih spomenika: u Lisom polju vodenica prote Mateje Nenadovića, a i njegova kuća; u selu Orašcu stara drvena crkva pred kojom je nekada guslao Filip Višnjić. I u selu Vraniću postoji sačuvana jedna stara crkva brvnara iz XVIII veka. Crkva u Bariču ima nekoliko značajnih dragocenosti – starih ikona i knjiga, a crkva u Konaticama Minej – jedini primerak sačuvan u bivšoj Jugoslaviji izdanja Božidara Vukovića koji je on štampao u Veneciji 1538. godine.

Privreda

Iako razvijen poljoprivredni kraj, ova opštine stekla je i priličnu industriju.

Udaljenost od Beograda

Grad Obrenovac od Beograda udaljen je 30 kilometara.

Pošta

Adresa: Miloša Obrenovića 138, Beograd, Obrenovac
Kontakt telefon: 011 872 5606
Radno vreme: 08.00 – 19.00
Poštanski broj: 11500

Autobuska stanica

Adresa: Bulevar kralja Aleksandra Prvog 20, Beograd, Obrenovac
Kontakt telefon: 011 872 1284

Dom zdravlja

Adresa: 231 Vojvode Mišića, Obrenovac
Kontakt telefon: 011 8721812

Karta – Google mapa

Galerija slika Beogradske opštine i grada Obrenovca

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts