Krnjača – Informacije i slike Beogradskog naselja Krnjača

Krnjača je Beogradsko naselje u opštini Palilula, na levoj obali dunava, na nadmorskoj visini od 71 do 80 m. Celo ovo područje okruženo je Dunavom, Tamišem i kanalom Karaš.

Broj stanovnika

Prema popisu iz 2002, Krnjača ima oko 23.500 stanovnika.

Ribolov

Cela površina ovog naselja bogata je vodenim i zelenim površinama. Pored Dunava i Tamiša izgrađen je čitav sistem od nekoliko stotina kilometara kanala i rečica, obraslih u barsko rastinje – trska i lokvanji – bogatih ribom, divljim patkama i ostalim barskim pticama. Šumom obrasli tereni izvanredna su lovišta na samom domaku Beograda.

Život i rad stanovništva

Sve do svršetka drugog svetskog rata bila je to močvarna, divlja, neuređena ravnica. Danas je najvećim delom obrađeva i njeno plodno tlo snabdeva Beograd povrćem i drugim prehrambenim proizvodima.

Današnje područje naselja Krnjača, sa svojih više od 40.000 h., pre rata bilo je u najvećoj meri plavljeno vodama Dunava i Tamiša. Tek 1935. godine izgrađen je prvi efikasni-melioracioni sistem. Međutim poplave i visoki nivo voda i dalje su zbog nedovršenosti sistema ometali intenzivnu obradu, korišćenje ogromnih površina plodnog poljoprivrednog zemljišta. Tu su do rata divlje, bespravno naseljavala beogradska sirotinja. Njena naselja, osim starih seoskih naselja Borče i Ovče, koja su takođe bila ugrožena poplavama, slabo su se razvijala.

Tek posle rata usavršavanjem hidromelioracionih sistema i osposobljavanjem da služi ne samo za odbranu i navodnjavanje, formiranjem spomenutog ogromnog poljoprivrednog kombinata, stvoreni su uslovi za razvijanje savremene poljoprivredne proizvodnje. Danas opština Krnjača u privrednom pogledu i s obzirom na dalje perspektive spada u red razvijenijih opština u našoj zemlji.

Najznačajniji uspesi postignuti su u domenu poljoprivrede. Od celokupne površine ove opštine tri četvrtine, tj. oko 30.000 h. otpada na privredno korišćeno zemljište.

Na adi i u njenoj blizini nalazi se veliki rekreacioni centra na Dunavu, koji ima veliko gradsko kupatila sa svim potrebnim ugostiteljskim i zabavnim objektima i vikend naselja – kolektivna i individualna. Zbog plavnosti terena svi ovi objekti izdignuti su na potrebnu visinu. U tzv. gradskoj šumi kod Pančeva nalaze se razni izletišni objekti.

Pošta

Adresa: 11210 Beograd 26, Krnjača, Zrenjaninski put bb,
Kontakt telefon: 011/2711-651
Radno vreme: 08.00 – 19.00
Poštanski broj: 11210

Dom zdravlja

Adresa: Grge Andrijanovića 8, Beograd, Palilula, Krnjača
Kontakt telefon: 011 208 5706

Karta – Google mapa

Slike hrama Svetog Luke, jezera, cvetne pijace i pogled iz vazduha na naselje Krnjača

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts