Bojčinska šuma, Surčin – Slike i zanimljivosti popularnog izletišta Beogradjana

Nedaleko od Surčina nalazi se prostrana Bojčinska šuma, u kojoj se danas nalaze zanimljivi i autentični spomenici iz narodnooslobodilačkog rata.

Šuma ima vrlo povoljan geografski položaj i stoga je pružala vrlo pogodne uslove za partizanske jedinice koje su se u njoj zadržavale i odatle polazile u mnoge akcije protiv nemačko-ustaških posada i komunikacija. U Bojčinskoj šumi je u leto 1942. godine pukla prva ustanička puška u jugoistočnom Sremu, u borbi između partizana i ustaša. U šumi su formirane Iake partizanske jedinice. Ona je bila prekrivena mnogim zemunicama meštana i partizanskim bazama za smeštaj boraca, ranjenika, sanitetskog materijala, hrane i drugih potreba.

U šumi je sačuvano iz toga vremena: drvena partizanska osmatračnica, koliba za omeštaj boraca, bunar-zemunica i tri partizanska podzemna skloništa pogranične partizanske čete Prvog sremskog odreda. Na prohujale događaje podsećaju još dva spomenika od betona i kamena s posvetama, koje je pored puteva (za Progar i Ašanju) podigao Savez boraca.

bojcinska suma gde se nalazi

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda preduzeo je potrebne mere da se ovaj prirodni memorijalni spomenik zaštiti.

Pored istorijskog značaja, lepa i prostrana Bojčinska šuma, u neposrednoj blizini Save, ima uslove da se pretvori u prijatno izletište i privlačan rekreacioni centar Beograđana.

Udaljenost od Beograda

Bojčinska šuma od Beograda udaljena je 18km.

Mapa sa prikazom gde se nalazi i kako stići do Bojčinske šume


Прикажи већу мапу

Bojčinska šuma – Slike Bojčinske kolebe, letnje pozornice i zabavljanje turista na izletu za Prvi maj

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts