Brestovac – Istorija i slike seoskog naselja u opštini Leskovac

Istorija i slike Brestovca i okoline

Geografski položaj

Brestovac je sedište seoske opštine, udaljen 20 km. od Leskovca. Teritorija ove opštine povezana autoputem i železnicom s obližnjim i daljnjim mestima. Nadmorska visina područja opštine kreće se od 200 pa do preko 1.500 m.

Broj stanovnika

Prema popisu od 2002. godine selo Brestovac iamlo je 2086 stanovnika.

Turizam

U turističkom pogledu pogodna su za rekreaciju izletišta u Šarčinskim livadama, Kapovcu, Kaštovodu i na Babinoj gori.

Na području ovog sela postoje dva ugostiteljska objekta – restorani u Brestovcu i Pečenjevcima, koja raspolažu i sobama za prenoćište. Na Babinoj gori, u selu Babičko, podignut je spomen dom u znak sećanja na borce Babičvog partizanskog odreda, s četiri prostorije u kojima tokom letnje sezone mogu odsedati i turisti.

naselje brestovac

Istorija

U selu Pečenjevcima postojala je još i pre rata organizacija Saveza komunističke omladine Jugoslavije, koja je značajno doprinela razvoju narodnooslobodilačkog pokreta ovoga kraja. Septembra 1941. godine ovde je osnovan Vabički partizanski odred. Skojevci u Pečenjevcima pomagali su i Pustorečki partizanski odred. Osim toga po selima bile su organizovane i partizanske desetine, koje su uzimale učešća u mnogim diverzantskim akcijama. Selo Pečenjevci je i u balkanskim i u prvom svetskom ratu dalo veliki broj boraca.

Pored spomen doma na Babinoj gori, u Pečenjevcima je podignut i park s piramidom, u znak zahvalnosti naroda ovoga kraja svojim izginulim borcima i iz prvog i drugog svetskog rata.

Privreda

U privrednom pogledu teritorija ove opštine predstavlja izrazit poljoprivredni kraj (povrtarstvo i vinogradarstvo).

Galerija slika Bestovca

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts