Novi Beograd

Naselje Novi Beograd na levoj obali Save i desnoj obali Dunava osnovano je posle drugog svetskog rata, nasipanjem terena, podizanjem novih objekata, utvrđivanjem obale, trasiranjem novih ulica i bulevara, uređivanjem prostora za osveženje, odmor i razonodu.

Novi Beograd je još uvek jedno od najvećih gradilišta u zemlji. Danas je to najleši deo Beograda čija gradnja je bazirana na savremenim shvatanjima funkcije stanovanja, rada i rekreacije. Na Novom beogradu sagrađeno je na hiljade stanova. Novi Beograd je postao jedan od najlepših delova milionskog glavnog grada, koji danas ima oko 240.000 stanovnika. U Novom Beogradu sada je nastanjeno preko 220.000 građana.

Na području Novog Beograda dosada je osim velikih stambenih blokova, školskih zgrada, velike robne kuće, obdaništa, restorana i drugih objekata. Na Novom Beogradu postoji i nekoliko monumentalnih zgrada: zgrada Saveznog izvršnog veća (1954.), zgrada društvenih organizacija (1964.), zgrada Muzeja moderne umetnosti (1965.) izgrada Skupštine opštine Novi Beograd (1965.).

Hotel „Jugoslavija“

Maja 1969. godine otvoren je reprezentativni hotel „Jugoslavija” na desnoj obali Dunava, koji ima hiljadu postelja i može da primi oko dve hiljade posetilaca.

Hotel Jugoslavija
Hotel Jugoslavija

Studentski grad

Na teritoriji Novog Beograda, prema Bežanijskoj kosi, nalazi se Studentski grad, najveće studentsko naselje gradskog tipa u našoj zemlji, a od 1955. godine i prigradsko selo Bežanija.

Studentski grad
Studentski grad

Park prijateljstva

Među zelenim površinama treba istaći Park prijateljstva, u kojem su znatan broj stabala zasadili poznati naši i strani državnici.

Park prijateljstva
Park prijateljstva

U zoni industrije i servisa nalaze se objekti Industrije motora i traktora i poznatog Brodogradilišta.

Poštanski broj: 11070

Broj stanovnika: 226.832

Površina: 40,75 km²

Fotografije – Slike Novog Beograda

Mapa

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts