Vlasotince – Istorija i slike grada i okolnih mesta u opštini

Geografski položaj

Vlasotince nalazi se na reci Vlasini, na Vlasinskoj visoravni.

Broj stanovnika

Prema popisu od 2002. godine cela opština brojala je oko 16.000 stanovnika.

Istorijat

Narod ovoga kraja u svojoj prošlosti istakao se u borbi protiv Turaka. Ovaj kraj oslobođen je od Turaka 1877. godine. Varoš je bila nekoliko puta paljena.

Posle oslobođenja od Turaka Vlasotinci su postali sresko mesto. Još u XIX veku opisani su kao varošica s lepim i čistim kućama i širokim ulicama. Osamdesetih godina toga prošlog veka imali su preko 3.000 stanovnika.

vlasotince slike

Između Prvog i Drugog svetkog rata broj njegovih stanovnika dostigao je oko 4.000. Vlasotinačka zadruga osnovana je 1895, a Vlasotinačka trgovačka banka 1908. godine.

Ovaj kraj stradao je teško za vreme prvog svetskog rata pod bugarskom okupacijom, kao i za vreme II svetskog rata zbog učešća njegovih stanovnika u narodnooslobodilačkoj borbi.

Privreda

U privrednom pogledu okolina Vlasotinca ističe se u vinogradarstvu i proizvodnji kvalitetnih vina.

vlasotince istorija

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts