|

Najlepša muslimanska ženska imena i njihovo značenje

Pripadnici islamske veroispovesti posebno vode računa o imenu koje će nadenuti novorođenom detetu. Zna se da upravo ime prati svakoga od nas celog života, ali u Islamu je posebno važan izbor imena, jer u Svetoj knjizi svih Muslimana postoji stih koji kaže; “ Dajte djeci lijepa islamska imena, jer ćete se i u dženetu (raju) po njima zvati “.

Baš iz tog razloga se pripadnici islamske veroispovesti širom sveta trude da deci daju izvorna islamska imena. Uzevši u obzir da je njih zaista mnogo, a ne zna se koje je lepše od kog, odlučili smo se, ipak za ona koja su, donekle poznata i na našim prostorima, te je tako naš spisak najlepših muslimanskih ženskih imena prilično dugačak.

muslimanska zenska imena

 1. Ajša – Žensko ime Ajša je arapskog poreklo. Jedna od žena proroka Muhameda se zvala Ajša.Najčešće se prevodi kao “ živa i zdrava “, “ postojana “, “ ona koja živi udobno “. Prisutne su varijacije ovog imena, poput: Aiša i Ajiša.
 1. Derviša – Ovo žensko ime je perijskog porekla. Smatra se da vodi poreklo od imenice “ derviš “. Najčešće se prevodi kao “ skromna “ ili “ siromašna “,
 1. Džahida – Žensko ime Džahida je arapskog porekla. Najčešće se prevodi kao: “ oprezna “, “ marljiva “, “ ona koja se trudi “.
 1. Arifa – Arapsko žensko ime, koje ima značenje: “ ona koja je razborita “, odnosno “ ona koja je oštroumna “.
 1. Fahima – Žnačenje imena Fahima je: “ ona koja je pametna “, odnosno “ ona koja razume “.

  Ovo žensko ime je arapskog porekla.

 1. Azra – Izvorno arapsko ime koje nije zastupljeno samo u islamskim zemljama, već se javlja i u mnogim drugim područjima.Najčešće se prevodi kao “ devica “, odnosno “ ona koja je čista i nevina “.Zanimljivo je da je iransko ime Ozra isto kao arapsko Azra, sa istovetnim značenjem.
 1. Behara – Poreklo ovog zanimljivog imena nije tačno utvrđeno, jer se ne zna sa sigurnošću da li je arapsko ili persijsko.Nije poznato kako se prevodi, ali je jasno da je izvedeno iz termina za prolećno cvetanje, odnosno behar.
 1. Džemila – Arapsko žensko ime, izvedeno od muškog imena Džemil.
 2. Najčešćese se prevodi kao “ ona koja je lepa”, odnosno “ ona koja je dražesna “, te “ ona koja je ljupka “.
 1. Muhiba – Žensko ime Mihiba arapskog je poreklo i jedno od imena sa najlepšim značenjem. Prevodi se jednostavno kao “ ona koja voli “.

  Prisutna je i varijacija ovog imena u vidu ženskog imena Muhibija.

 1. Dženana – Dženana je žensko ime persijskog porekla.Najčešće se prevodi kao: “ ona koja je voljena “, odnosno “ ona koja ima dobru dušu “.
 1. Naima – Žensko ime Naima je arapskog porekla.Prevodi se kao: “ ona koja je nežna “, odnosno “ ona koja je fina “.
 1. Hamida – Ovo žensko ime je izvedeno od muškog imena Hamid. Smatra se da je arapskog porekla.Prevodi se kao “ ona koja je zahvalna Alahu “.
 1. Rabija – Žensko ime Rabija vodi poreklo iz arapskog jezika.Smatra se da se odnosi na proleće, a preciznije na prolećne kiše.Varijante ovog imena su: Rubija i raba.
 1. Zahida – Ime Zahida vodi poreklo iz arapskog jezika.Prevodi se najčešće kao “ ona koja je skromna “, ali i kao “ ona koja je pobožna “.
 1. Seada – Smatra se da je ovo, izvorno arapsko ime izvedeno iz muškog oblika imena, Sead.Ime seada ima divno značenje, te se najčešće prevodi kao: “ ona koja je srećna “.

  Prisutan je i oblik Seadeta.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts