Sumnjivo lice, Branislav Nušić

Autor: Branislav Nušić
Književni rod: drama
Književna vrsta: komedija

Tema i ideja dela

Osnovna tema lektire “ Sumnjivo lice “ je posredno ismevanje vlasti, a preko funkcionisanja činovničkog aparata.

Mesto i vreme radnje

Mesto radnje u delu nije posebno naznačeno, već je reč o neimenovanoj varoši Srbije. Radnju komedije “ Sumnjivo lice “, Branislav Nušić je smestio u doba nastanka, kada je na čelu zemlje bila dinastija Obrenović.

Analiza lektire “Sumnjivo lice“

Na samom početku lektire “ Sumnjivo lice “, Branislav Nušić uvodi Jerotija, sreskog kapetana, koji je ujedno i glavni lik ove komedije. On je navikao da otvara i čita tuđa pisma, pa tako nailazi i na pismo svoje ćerke Marice. Jerotije tada saznaje da njegova ćerka ima moka, pa odmah poziva suprugu da joj ispriča.

Zaplet komedije predstavlja trenutak kada stiže telegram iz Ministarstva unutrašnjih dela, sa oznakom “ strogo poverljivo “. Njega čita Vića, pisar, koji iako obavlja taj posao i nije baš mnogo pismen. Kako je telegram šifrovan, dogodi se da Vića iz neznanja, ali i želje da se pokaže, protumači pogrešno šifre. Pridružuje mu se i Jerotije, koji želeći i sam da avanzuje i dokaže se nadređenima, pokušava da pronikne u tajne šifri. Hvatajući se za deo “ plava riba, kljukana dinastija “, on kao odani podanik vladajuće dinastije smatra da je to nešto protiv vlasti. Na kraju, uz niz komičnih scena uspevaj uda odgonetnu sadržaj telegrama i shvataju da se u njihovom srezu nalazi “ sumnjivo lice “. Jedino što znaju o njemu jeste da je mlad i da sa sobom nosi spise protiv dinastije.

Zato u pomoć pozivaju čuvenog “ sreskog špijuna Aleksu Žunića “.Sumnjivo lice Branislav Nusic

Ubrzo otkrivaju “ sumnjivo lice “, za koje se, nakon ispitivanja ispostavlja da je niko drugi do momak Jerotijeve ćerke Marice – Đoka. Iako se Đoka brani da nije on to 2 sumnjivo lice “ koje traže, Jerotije šalje telegram u Ministarstvo da je uspeo da uhvati traženo lice, potajno se nadajući unapređenju.

Iako rasplet počinje samim utvrđivanjem činjenice da Đoka nije “ sumnjivo lice “, potpuni rasplet je trenutak kada Marica dolazi da vidi svog momka i grleći ga objašnjava kakav joj je otac. Jerotije se kaje što je požurio i poslao telegram u Ministarstvo.

Na samom kraju komedije, nakon mnogo izuzetno smešnih scena, Jerotije traži savet od pisara Žike, koji je običan pijanac. Ipak on odlučuje da posluša Žikin savet, te da ode lično kod ministra, da pokuša da mu objasni šta se zapravo dogodilo, ali da ga obavezno i podmiti, kako bi zataškao svoju grešku.

Prepričano delo “Sumnjivo lice“ za pismeni sastav

Radnja lektire “ Sumnjivo lice “ počinje slikom sreskog kapetana Jerotija koji, želeći da zadovolji svoju znatiželju otvara i čita tuđa pisma. Tako nailazi i na ljubavno pismmo svoje ćerke. Jerotije zove svoju ženu, Anđu da proveri da li ona zna nešto o tome. Anđa se slaže u svemu sa mužem, ali ne opravdava to što je otvorio pismo, a nije pitao Maricu da li sme.

Uskoro stiže poverljiv telegram iz Ministarstva unutrašnjih dela, koji pokušava da protumači pisar Vića. Međutim, on pogrešno tumači šifre, tako da sadržaj telegrama zapravo postaje besmislen i vrlo smešan. Jerotije, želeći da avanzuje, u telgramu “ čita “ da je reč o nečemu protiv vladajuće dinastije. Ubrzo, shvataju da su pogrešno protumačili šifre, te da je reč o “ sumnjivom licu “ koje nosi sa sobom neka pisma protiv dinastije, a iz Ministrstva smatraju da se ta osoba nalazi upravo u njihovom srezu.

Rešaju se smešne scene: u jednoj kancelariji, pisar Žika pokušava da prevari nekog gazdu Miladina i da mu dva puta naplati dug, u drugoj pisari zbijaju šale među sobom, pa izvesnom gospodinu Tasi poturaju špenadlu na stolicu…

U međuvremenu, Jerotije angažuje sreskog špujuna, Aleksu Žunića. Vića predlaže da uhapse gazda Spasoja, čoveka od 60-ak godina kao “ sumnjivo lice “, iako se iz telegrama jedino zna da je reč o mlađoj osobi.

Ubrzo, Aleksa Žunić otkriva da se sumnjivo lice nalazi u hotelu “ Evropa “, koji je ujedno i jedini hotel u varoši, svi kreću tamo, a vode i dva svedoka pride.

U hotelu nalaze momka, za koga se kasnije ispostavlja da je Đoka, momak Jerotijeve ćerke, Marice. Đoka se protivi da mu oduzmu spise koje nosi, jer je to njegova lična stvar, međutim što se on više protivi, vlast odnosno Jerotije, Vića i ostali, sve više sumnjaju.

Vića dolazi do pisma, iz koga se jasno vidi da ga je pisala Marica. Na početku pisma ona prvo ocrni oca Jerotija, a zatim i Viću. Ubrzo su utvrdili da “ sumnjivo lice “ definitivno nije Đoka, a stiže im i obaveštenje iz Ministarstva da je ta osoba uhvaćena u susednom srezu. Međutim, Jerotije je već načinio grešku i odmah javio Ministarstvu da je on uhvatio “ sumnjivo lice “. Iako se kaje što je brzao, ne zna šta da radi, pa posebno smešnu scenu čini trenutak kada on od pijanog pisara Žike traži savet šta da radi. Još smešnije je što on prihvata Žikin savet, te odlučuje da ode lično ministru, pokuša da mu objasni šta se zapravo zbilo i, naravno obavezno ponese novac kako bi ga podmitio.

Sumnjivo lice analiza prepricano

Glavni likovi u lektiri “Sumnjivo lice“, Branislav Nušić

Kapetan Jerotije je glavni lik lektire “ Sumnjivo lice “. Njega je Branislav Nušić prikazao kao tipičnog predstavnika tadašnje Kneževine Srbije. Iznad svega je odan vladajućoj dinastiji, pa mu se na uštrb toga “ gleda kroz prste “ za pojedine prekršaje. Spreman je da učini sve kako bi dobio unapređenje, jer jako voli vlast. Oko njega se nalaze sve ljudi slični njemu, a koji su na prvom mestu poslušni i odani vladajućoj dinastiji. Kako je okružen sve ljudima koji su gluplji od njega, njegova ograničenost, te starovremenost i glupost, kako kaže njegova ćerka i ne dolaze u tolikoj meri do izražaja. Kapetan Jerotije najviše voli da otvara tuđa pisma i čita ih.

Pored njega, glavni lik je i Vića, koji ne preže ni od čega samo da se obogati. Ide toliko daleko da želi čak da oženi i Maricu, Jerotijevu ćerku, kako bi učvrstio svoj položaj i obezbedio sebi aterijalnu stabilnost. Međutim, Marica ga smatra klipanom, lopovom i smatra da liči na petla.

Tu su i drugi likovi, poput: pisara Žike, gazda Miladina, Jerotijeve supruge Anđe, a jedinim pozitivnim likovima se smatraju Jerotijeva ćerka, Marica i njen momak Đoka.

Domaći film “Sumnjivo lice“

Komedija “ Sumnjivo lice “, kao i mnoga druga dela Branislava Nušića je vrlo često ekranizovana.

“Sumnjivo lice“ u pozorištu

Isto se odnosi i na teatarsko izvođenje. Mnoga dela čuvenog srpskog komediografa, a između ostalih i “ Sumnjivo lice “ se vrlo često izvode u mnogim pozorištima Srbije.

Najnoviju adaptaciju lektire “ Sumnjivo lice “, Branislava Nušića uradio je Jagoš Marković, a predstava se izvodi na sceni “ Ljuba Tadić “, “ Jugoslovenskog dramskog pozorišta “, u Beogradu. Glumačka podela ove predstave izgleda ovako: Nebojša Glogovac ( Jerotije Pantić ), Jelisaveta Sablić ( Anđa ), Dragan Mićanović ili Dragan Jovanović ( Aleksa Žunić ), Radovan Vujović ( Vića ), Bojan Dimitrijević ( Žika ), Vlasta Velisavljević ( Tasa ), Nebojša Milovanović ( Milisav ), Milan Marić ( gazda Mladen ), Lana Karaklajić ( Marica ), Aleksandar Radojičić ( Đoka ) i Božidar Zuber ( Josa ).

Ova predstava je premijerno izvedena 09. aprila 2012. godine.

Ako želite da pogledate deo predstave “ Sumnjivo lice “ u izvođenju beogradskog “ Zvezdara teatra”…

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts