Gradinar, Rabindranat tagore

Naslov: Gradinar
Autor: Rabindranat Tagore
Vrsta: pesma u prozi
Tema: sloboda i ljubav prema slobodi

O pesniku

Rabindranat Tagore je bio indijski književnik, dramaturg i filozof. Rodjen je 1861 god. Bio je priznat u celom svetu.1913 dobio je Nobelovu nagradu za književnost.Umro je 1941. Godine.

Susret dve ptice – pitome i divlje

Slobodna ptica koja živi u gori poziva pitomu koja živi u kavezu da zajedno podju u goru. Tamo je mir, sloboda. Pitoma ptica se pita kako je u gori kad nema šipke da se odmori. Ona u kavezu oseća sigurnost i udobnost. Ima šta da jede i gde da spava. Slobodna ptica se tome čudi jer za nju nije nikakav život ako ne može da raširi krila i da poleti. Za nju je to ropstvo i tamnica. Traži od pitome ptice da joj zapeva pesme dubrave. Pitoma ptica ne zna te pesme jer se one ne uče u kavezu već u šumi i gori gde je širina letenja i pevanja, pa pesma sama izvire iz grla. Ptica u kavezu je to zaboravila jer je odrodila od drugih ptica zato što ne živi život svojih predaka.

Šta povezuje pitomu i slobodnu pticu?

Ove dve ptice povezuje LJUBAV PREMA ŽIVOTU, ČEŽNJA ZA SLOBODOM i LJUBAV JEDNE PREMA DRUGOJ. Ta ljubav je žarka, puna žudnje. Ona  je došla iz potrebe da se bude sa nekim i da se pobedi samoća. Ali to može samo ako se „ leti krilo uz krilo“. Ali njihove želje se ne mogu ostvariti jer žive različitim životima.

Gradinar analiza pesme

Šta ih čini tužnim i nesrećnim kada se vole?

Po htenjima obe ptice su bliske, ideal im je isti, jedna drugu priželjkuju, prizivaju, traže. U rečenici „Hodi bliže, drago moje“ prepoznajemo nežnost i ljubav. Ali i pored te ljubavi one su tužne jer im život nije istovetam . Slobodna ptica ne može da prihvati život u kavezu jer život bez letenja i pesme za nju je nametnut, stešnjen i podredjen. Zato ptici iz kaveza ostaje samo da čezne tužno cvrkuće da su joj krila iznemogla i mrtva i da je ne može pratiti u tom letu.

Osobine ptica

SLOBODNA PTICA

  • slobodno leti (širi krila)
  • slobodno peva
  • njen dom su oblaci i gora
  • ne prihvata život u kavezu iako se pati
  • bez slobode njen život nema smisla.

PITOMA PTICA

  • sputana je (kavez je zatvoren)
  • ima strah od visine
  • njena krila su mrtva
  • izgubila je smisao za slobodan život i slobodnu pesmu
  • sećanje na prethodni život nije prestalo iako je uvek sita

Na koga pesnik misli kada piše o pticama?

Pesnik misli na ljude i poznatu istinu o životu. Postoji život „ u kavezu“, zatvoren život, gde je sloboda uskraćena. Tu je sve odredjeno pravilima- kako da se misli, kako da se postupa. To ponekad čini život udobnim ali on je uskraćen za mnogo toga. Drugi život je život na slobodi. Ovaj život je pun neizvesnosti, naporan je, ali nema cenu. Sa njim se ništa ne može porediti i takvom životu teži pisac ove pesme.

Kontrast

Pesma je ispevana postupkom kontrasta: slobodna ptica – zatvorena ptica, ljubav prema visinama – strah od visine…

Preneseno značenje

Pesma ima preneseno (figurativno) značenje:

PTICA – duh čoveka, osećanja i mašta
PTICA U KAVEZU – zatvoren duh, čovek osudjen na ropski položaj
KRILA – kretanje, ko ne leti ne živi punim životom
DVA KRILA – jedno je mudrost a drugo ljubav
SLOBODNA PTICA – biće koje se nikom ne pokorava
DUBRAVA – prostor večne slobode

Poruka pesme

Slobodno živeti, misliti i maštati najveći je ljudski ideal. Bez toga život nema mnogo smisla.

Razum i ljubav su „ dva krila“ odnosno ono što pokreće život i što mu daje snagu.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts