Kanconijer, Frančesko Petrarka

Autor: Frančesko Petrarka
Književni rod: lirika
Književna vrsta: ljubavne pesma

Po čemu je ostao upamćen Frančesko Petrarka?

Početkom 14. veka u toskanskom gradiću Areco rođen je Frančesko. Njegov otac Pietro se zapravo prezivao di Parenca, ali je sam sebe prozvao Petrako. Kasnije je Frančesko to malo modifikovao, te je uzeo prezime Petrarka. Koliko je poznato, Frančesko Petrarka je rođen 20. jula 1304. godine, a preminuo je 18. jula 1374.

Ostao je upamćen kao preteča pokreta poznatog kao humanizam, koji je, zapravo predstavljao svojevrsnu želju da se obnovi klasična starogrčka i starorimska kultura. Ali, iznad svega Frančesko Petrarka je ostao upamćen kao pisac čuvenog dela “ Kanconijer „.

Ovaj italijanski pisac je stvarao dela na narodnom i na latinskom jeziku, a u njegovim delima se oseća bitan uticaj filozofije i to najpre filozofije morala i one koja istražuje unutrašnje biće čoveka. Takođe, primetan je Ciceronov uticaj, te Senekin i Avgustinov.

Analiza ukupnog stavralaštva Frančeska Petrarke jasno pokazuje da je on pokušavao da svojim delima pokaže da između nekadašnje antičke i tadašnje hrišćanske misli postoji kontinuitet. Baš iz tog razloga se često može čuti da je filozofija Frančeska Petrarke takozvani “ hrišćanski humanizam „.

Ono po čemu je Frančesko Petrarka naročito specifičan jeste način stvaranja. Naima, pažljiva analiza njegovih rukopisa je pokazala da je on zapravo puno puta, nanovo iščitavao svoja dela, ispravljajući ih i doterujući ih. Kako se pretpostavlja, to je činio zato da bi svoja dela doveo do savršenstva, a posebno je obraćao pažnju na ona dela koja su napisana na latinskom jeziku. Kao što smo rekli, Frančesko Petrarka je pisao i na latinskom i na narodnom jeziku, međutim mnogo je više pažnje obraćao na dela koja je stvarao na latinskom jeziku, verujući da će mu ona doneti slavu. Ali, kao što to obično biva, dogodilo se suprotno, te su ga proslavila dela koja je napisao na narodnom jeziku.

Nakon što je napisao poemu “ Afrika „, Frančesko Petrarka je ovenčan lovorovim vencem. A napisao je, pored čuvenog dela “ Kanconijer “ između ostalog i dela : “ Pastirski spev „, “ Pokajnički psalmi „, “ Pisma u stihu „, “ O samotnom životu “ ( rasprava ), “ “ O pobožnoj dokolici „… Delo u kome se može naslutiti mnogo o intimi, to jest unutrašnjem biću velikog pesnika jeste “ Moja tajna „.

Tema lektire

Osnovna tema dela “ Kanconijer “ jeste ljubav. Ona prava, iskrena, platonska ljubav jednog muškarca prema ženi koju vidi kao ideal i kao večitu inspiraciju. Ona je za njega idečna žena…muza.

Kanconijer

Analiza i interpretacija dela “ Kanconijer „, Frančesko Petrarka

Lektira “ Kanconijer “ je posvećena Petrarkinoj ljubavi prema jednoj ženi. Kao što je većina vas čula, verovatno, Petrarkina muza se zvala Laura. Međutim, još dok je Frančesko Petrarka bio živ postojali su sumnjivci koji su tvrdili da Laura zapravo ne postoji, već je plod pesnikove fikcije. Tako su mislili jer je opisana kao savršenstvo. Naravno, Petrarka je negirao to tvrdeći da Laura zaista postoji. Sad na vama ostaje da verujete ili ne verujete, to jest da Lauru posmatrate kao stvarnu osobu ili kao privid, odnosno plod piščeve mašte. Oni koje je zanimala analiza stvaralaštva velikog pisca su, ipak došli do zaključka da Laura jeste postojala i da je reč, zapravo o izvesnoj Lauri de Noves. Kako je napredovala dalja analiza podataka, tako se došlo do zaključka da je ta Laura de Noves 1325. godine postala supruga grofa Uga de Sada, čime je definitivno postala nedostižna velikom piscu.

Lektira “ Kanconijer “ je, kao što smo naveli zbirka pesama. Nju čini ukupno 366 pesama, od kojih je najviše soneta. Da budem oprecizni, delo čini: 317 soneta, 29 kancona, 9 sestina, 7 balada i 4 madrigala. Ovde ćemo samo napomenuti da sonet koji je svojstven Petrarki ima 2 katrena, to jest strofe od po četiri stiha i dve tercine, to jest strofe od po tri stiha. Što se rime tiče, ona je u katrenima takozvana obgrljena, a u tercinama ukrštena.

Vrlo je važno da vaša interpretacija dela “ Kanconijer “ bude razumljiva, a da bi bila što jasnija i bolja interpretacija, bitno je da vam analiza ovog dela bude jasna. Lektira “ Kanconijer “ jeste obimna, ali ako želite da vaša analiza i interpretacija pomenutog dela, a samim tim i sastav koji ćete izvesno imati budu što bolje urađeni, nesumnjivo ga morate pročitati.

Pomenuta lektira “ Kanconijer “ govori o platonskoj ljubavi koju Frančesko Petrarka oseća prema jednoj ženi za koju zna da mu je nedostižna. Inače, lektira “ Kanconijer “ je poznata i pod nazivom “ Rasute rime “ ili samo “ Rime “ i, kako se veruje upravo ovo delo je imalo izuzetno veliki uticaj na pesnike koji su sebe nazivali “ petrarkistima „.Čitavo delo prati razvoj ove ljubavi u pesnikovoj duši od trenutka kada ju je spoznao, to jest od trenutka kada je ugledao svoju muzu. Laura je večita pesnikova inspiracija i on je vidi i doživljava kao savršenu ženu. U njoj je spojena i unutrašnja i spoljašnja lepota.

Lektira “ Kanconijer “ je podeljena u dva dela. U prvom delu je opisan period od prvog susreta, pa do perioda neposredno pre nego što je Laura umrla. Drugi deo opisuje osećanja velikog pesnika nakon smrti voljene žene.

Inače, svaka pesma je celina za sebe i vrlo je razumljiva, bez obzira što je pisana pre više od pet vekova. Zato je vrlo bitna analiza dela, jer svako ko pročita delo “ Kanconijer „, doživljava ga na drugačiji način. Neko u njemu vidi skup Petrarkinih osećanja, koji je podeljen u delove, dok neko drugi vidi njegov pokušaj da napiše svojevrsnu istoriju jedne ljubavi.

U suštini, lektira “ Kanconijer “ opisuje osećanja i razmišljanja jednog čoveka, koja su izazvana ljubavlju prema jednoj ženi. Ali, napominjem da je reč samo o platonskoj ljubavi, koja nije uspela da se materijalizuje i koja ostaje nedostižna za velikog pesnika.

Lektira “ Kanconijer “ je obojena različitim osećanjima,od sreće i ushićenja do tuge i žalosti za prerano izgubljenom, voljenom ženom. Laura je gotovo u svakom trenutku prikazana kao idealna žena: dobra, lepa, pametna, produhovljena, krase je sve najlepše i fizičke i psihičke osobine, koje jednu ženu mogu da krase. Zato i ne čudi što su čak i Petrarkini savremenici pomislili da ju je on izmislio. Ali, na prvom mestu je, ipak opevana njena fizička lepota.

Iako u osnovi govori sve lepo o njoj, u pojedinim trenucima Frančesko Petrarka vidi Lauru kao razlog svoje propasti, te je prikazuje neretko kao spoj suprotnosti: dobrog i lošeg. Ona je u njegovim očima savršena, ali zna da bude i gorda i ponizna.

Svakako, analiza dela “ Kanconijer “ jasno pokazuje da Frančesko Petrarka gaji jaka osećanja prema ovoj ženi, ali je isto tako svestan da ih ne može ostvariti.

Ono što je posebno zanimljivo, kada je u pitanju analiza i interpretacija dela “ Kanconijer “ jeste da Petrarka u drugom delu više ne govori toliko o Lauri, već misli o njoj u pojedinim trenucima zamenjuje mislima o postojanju Boga. Lektira “ Kanconijer “ se i završava molitvom koju Frančesko Petrarka upućuje Bogorodici, sa željom da mu podari večnim mir.

Ostavivši iza sebe i ovo delo, Frančesko Petrarka je ostavio svojevrstan spomenik jednoj ženi, njegovoj ljubljenoj i voljenoj Lauri. Ova lektira zapravo predstavlja simbol nedostižne ljubavi, nedostižne lepote, koju je Frančesko Petrarka na kraju dela poistovetio sa nedostižnom ljubavlju prema lepoti koja je za mnoge vernike ovekovečena u majci Gospoda našeg isusa Hrista, Bogorodici. Da ne bi bilo zabune, nije reč o običnoj, fizičkoj leppti, već o onoj duhovnoj, koja je često golom oku nevidljiva.

Prepričano delo “ Kanconijer „, Frančesko Petrarka

Kao što i sami pretpostavljate, delo “ Kanconijer “ ni u kom slučaju ne može biti prepričano. Zato vam svakako savetujem da ga pročitate. Samim tim ćete ga bolje shvatiti, pa će vaša analiza i inerpretacija dela “ Kanconijer “ sigurno biti bolja, a nakon toga i sastav koji ćete imati da pišete na temu ove lektire. I nemojte da vas obeshrabri kada vidite koliko je obimna lektira “ Kanconijer „, jer se ovo delo prilično lako čita.

Takođe, ono što je jako dobro kada je ova lektira u pitanju, jeste što se ne mora čitati redom, mada vam ipak preporučujem. Uzevši u obzir da se svaka pesma u ovom delu može posmatrati i razumeti kao pojedinačna pesma, ako baš nemate želju da pročitate cel odelo, možete pročitati i samo pojedine pesme. Mada, opet kažem svakako vam preporučujem da pročitate ovo Petrarkino delo.

Nakon čitanja, možete početi da razmišljate o tome kako bi izgledala vaša analiza i interpretacija dela “ Kanconijer „. Tek kada vam se sve pročitano, i delo i analiza i interpretacija slegne uglavi, možete početi sa pisanjem sastava na temu ove lektire.

Najčešća tema sastava kada se obrađuje lektira “ Kanconijer “ jeste ili lik Laure, kao savršene žene ili Petrarkina osećanja. A to vam ne može preneti niti jedna analiza ili interpretacija dela, bez obzira koliko je dobro napisana. Jer, ne možemo isto doživeti neko delo, recimo vi i ja. Što zbog različitog načina razmišljanja, različitog životnog doba, različitih navika koje smo stekli… Baš iz tog razloga je uvek preporučljivije pročitati neko delo, jer jedino tada ćete znati da li se nečija analiza ili interpretacija koju ste možda pročitali na internetu podudara sa onim što ste vi doživeli dok ste čitali to isto delo. Jedino tada vam može biti od koristi da, uopšte čitate analizu ili interpretaciju koju je radio neko pre vas. Uz to, verujem da vam onda neće pasti napamet da tražite prepričano delo, jer ćete i sami znati o čemu se radi.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts