Prilozi u srpskom jeziku

Evo male pomoći za spremanje prijemnog ispita iz srpskog jezika. Sve što je potrebno da znate o prilozima uz dosta primera kako bi lakše naučili.

Prilozi (adverbi) su nepromenljive reči koje najčešće stoje uz glagole i označavaju mesto, vreme, način, uzrok, cil i intenzitet vršenja glagolske radnje, a upotrebljavaju se i uz druge priloge, prideve i imenice.

Po značenju mogu biti:

 • Prilozi za mesto:gore, dole, nazad, iza, napred, daleko, desno, levo…
 • Prilozi za vreme: tek, danas, juče, uveče, sinoć,noćas, sutra, lane, letos, jesenas…
 • Prilozi za način: brzo, tačno, sporo, lepo, uljudno, pristojno, skromno, čovečno…
 • Prilozi za količinu:malo,  mnogo, dosta, nešto, nekoliko, još…
 • Prilozi za uzrok: zato, stoga

prilozi u srpskom

Prilozi koji stoje uz prideve

Iako prilozi najčešće stoje uz glagole po nekad mogu stajati i uz prideve i  tada pojačavaju ono što pridev ili prilog označava. Uz prideve i priloge upotrebljavaju se prilozi: vrlo, veoma, suviše, neobično, dosta, odviše, odveć, sasvim..

Primeri:

 • On veoma brzo čita.
 • On ima vrlo dobar uspeh.

Prilozi koji stoje uz imenicu

Već smo rekli da prilozi najčešće stoji uz glagole, ali kao što u retkim slučajevima stoje i uz prideve, tako mogu stajati i uz imenice. Kada stoje uz imenicu odredjuju količinu onoga što imenice označavaju: nekoliko, malo, mnogo,nešto, još, suviše, nedovoljno, dosta…

Primer:

On ima dosta para.

Koji prilozi imaju oblike komparacije?

Oblike komparacije imaju prilozi za način koji imaju isti oblik kao pridevi srednjeg roda.

Primer:

 • Ja sam opširno opisao dogadjaj, ti si opširnije, a on.
 • Oblike nepravilne komparacije imaju prilozi dosta i mnogo.

Primeri:

 • On ima dosta para, ali ona ima više.
 • Pera ima mnogo klikera, ali Miša ima više.

Zamenički prilozi

Zamenički prilozi su zameničke reči medju prilozima. Mogu biti:

 • Prilozi za mesto: ovde – tu-onde , ovamo – tamo – onamo, ovuda – tuda – onuda, odavde – odatle – odande, dovde – dotle – donde.
 • Prilozi za način: ovako – tako – onako
 • Prilozi za količinu: ovoliko – toliko – onoliko
 • Prilozi za vreme: sada – tuda – onuda
 • Prilozi za uzrok: zato, stoga

Upitno/odnosni, odrični i opšti prilozi:

Za mesto: – gde, negde, nigde, svagde, igde, ma gde…

 • Kuda, nekuda, nikuda, svukuda, ikuda, bilo kuda…
 • Odakle, odnekud, niodakle, niotkud, ma otkuda…
 • Dokle, donekle…

Za način: kako, nekako, nikako, svakako, ikako, bilo kako…

Za količinu: koliko, nekoliko, nikoliko, ikoliko…

Za vreme: kada, nekada, nikada, uvek, svagda, svakad, ikad, bilo kad…

Za uzrok: zašto

Kako se prilozi dele po morfološkom obliku?

Po morfološkom obliku mogu biti:

 1. Pravi kao što su: juče, pre, posle…
 2. Nepravi ko što su: zimi, leti, kradom, krišom, noću.
 • oni koji su postali od padežnih oblika imenica (zimi, trkom…)
 • oni koji su nastali slaganjem predloga s padežnim oblicima imenskih reči (uveče, nizbrdo, nasuvo, namrtvo….)
 • oni koji su nastali konverzijom prideva srednjeg roda( lepo, ružno, malo, brzo…)
 • oni koji su postali od  prideva na ski (ljudski- Ponašaj se prirodno i ljudski)

NAPOMENA: Morate praviti razliku izmedju priloga i prideva!!!

Lepo-lepa (Lepa devojčica lepo crta). Prilog je lepo jer objašnjava glagol, kako crta, dok reč lepa objašnjava kakva je devojčica pa je to pridev)

Brzo – brza (Brza devojčica brzo trči). Prilog je brzo jer objašnjava glagol, kako trči.

Razlika izmedju priloškog izraza  od dve dve reči( predloga i imenice) i priloške složenice

Ako priloški izraz dobije novo značenje onda je to složenica.

Primer:

s mesta — smesta

Pomerio se s mesta koje mu je odredjeno. (predlog s i genitiv imenice srednjeg roda mesto)

Dodji smesta! (dodji odmah!) – ovde je složenica jer je promenila značenje.

Priloški deo predikata

Prilozi sa pomoćnim glagolima jesam i biti u sintaksičkoj vezi sa subjektom imaju funkciju predikata.

Primeri:

 • On je ovde.
 • Svadba je bila juče.
 • Gde je kuća?

U ovim rečenicama prilozi ovde, juče, gde imaju funkciju priloškog dela predikata.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts