Apozicija i apozitiv (objašnjenje i primeri)

Služba reči u rečenici koju daje gramatika u srpskom jeziku je vrlo jednostavna i lako razumljiva. Međutim i pored toga, đake često zbunjuju apozicija i apozitiv, iako je reč o potpuno različitim stvarima.

Kada budete shvatili šta veli definicija, biće vam mnogo jasnije kako se razlikuje apozicija i apozitiv u rečenici. Ukoliko, vam pak ne bude sasvim jasna definicija, verujem da ćete sve shvatiti iz primera.

Apozicija u rečenici

Definicija

Kada želite da pojasnite malo subjekat u rečenici, onda koristite neke druge reči koje su, zapravo isto što i imenica na koju se odnose. Tada gramatika u srpskom jeziku veli da je to apozicija.

Apozicija i apozitiv

Apozicija u rečenici ima ulogu da onome kome govorite bolje objasnite o kome ili o čemu govorite u rečenici. Odličan primer za službu reči u rečenici, koja je poznata kao apozicija, jeste recimo: Milan, moj najbolji drug, ili pak, Jovana, moja mama, i slični primeri.

Kao što možete i sami primetiti, apozicija u rečenici se uvek odvaja zapetama, a kada je koristite u govoru, čuje se kratka pauza.

Apozicija je uvek imenička sintagma, a sa imenicom koju objašnjava se uvek slaže u rodu, broju i padežu.

Primeri

 1. Gramatika u srpskom jeziku, mom maternjem jeziku, ima pravila za sve.
 2. Miladin, moj deda, je došao sa pijace umoran.
 3. “ Alhemičar „, moja omiljena knjiga, se čita u jednom dahu.
 4. Beograd, najlepši grad na svetu, je rodni grad moje mame.
 5. Ako želiš da izađeš sa Milenom, mojom najboljom drugaricom, moraš da se ponašaš pristojno.

Apozitiv u rečenici

Definicija

Ono što često zbunjuje đake jeste što se i apozicija i apozitiv odnose na imenicu. Međutim, apozitiv u rečenici označava neku osobinu imenice,koju naročito želimo da istaknemo.

Apozitiv u rečenici se najčešće iskazuje pridevskom sintagmom i kao i apozicija uvek se slaže sa imenicom u rodu, broju i padežu.

Kao i apozicija, tako je i apozitiv odvojen zapetama, a u govoru se oseća kratka pauza.

Primeri

 1. Moja mama, veoma umorna, uvek ima snage da se poigra samnom.
 2. Milojka, najlepša devojka u gradu, nije baš naročito pametna.
 3. Ruže, bele i žute, preplavile su pijacu.
 4. Moja ćerka, prilično iscrpljene, leže je da se odmori.
 5. Nenadova učiteljica, izrazito mlada žena, jako leporadi sa decom.

Apozicija i apozitiv – objašnjenje

Kao što vidite definicija ni za apoziciju ni za apozitiv nije uopšte komplikovana. I kada je jednom budete shvatili, verujem da nećete imati problem sa ovim rečima.

Pored toga što se i apozicija i apozitiv odnose na imenicu, kao što smo rekli i jedno i drugo se odvajaju zapetama, to jest u govoru se oseća kratka pauza, a sa imenicom na koju se odnose se slažu u rodu, broju i padežu.

Međutim, bitna je razlika među njima. Apozicija je bukvalno samo opis imenice, to jest reči koje, recimo predstavljaju drugo ime te imenice. Na primer ako govorite nekome o nekoj osobi za koju niste sigurni da zna koje, koristićete apoziciju, to jest objasnićete pomoću drugih reči o kome govorite.

A kada je u pitanju apozitiv u rečenici, njime zapravo ukazujete na neku osobinu imenice o kojoj govorite. Jasno vam je da je bitna razlika između onoga što kazuje apozicija u rečenici i onoga što kazuje apozitivu rečenici. I apozicija i apozitiv se mogu izostaviti iz rečenice, a da se ne promeni njen smisao.

Pa, tako recimo možete reći:

 • Miladin, moj deda, je došao sa pijace umoran.
 • Miladin je došao sa pijace umoran.

Ili, pak:

 • Milojka, najlepša devojka u gradu, nije baš naročito pametna.
 • Milojka nije baš naročito pametna.

Navedeni primeri vam jasno pokazuju koja je služba reči u rečenici i koje značenje u rečenici imaju apozicija i apozitiv. Jasno je da duge opcije ( bez apozicije i apozitiva ) neće baš mnogo značiti vašem sagovorniku ukoliko ne poznaje osobe o kojima govorite.

Apozicija i apozitiv u rečenici mogu biti u službi subjekta, objekta ili, pak priloške odredbe.

Da bi vam bilo jasnije, iskoristićemo navedene primere, kako biste shvatili kada apozicija i apozitiv vrše, recimo službu objekta u rečenici.

Ako kažete: Video sam Miladina, mog dedu, kada je doašo sa pijace, onad apozicija vrši službu objekta.

Ili, pak: Video sam Milojku, najlepšu devojku u gradu, koja baš i nije naročito pametna.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts