Prečas ili predčas ili pretčas

Precas ili predcas ili pretcasPrimer kako se piše pravilno prečas ili predčas ili pretčas je vrlo zanimljiv kada se posmatra iz ugla gramatike, to jest pravopisa srpskog jezika, mada je samo na prvi pogled zbunjujuće kako se kaže ispravno prečas ili predčas ili pretčas.

Kada malo razmislimo, te vidimo šta po ovom pitanju imaju da kažu gramatika srpskog jezika, a u skladu sa njom i pravopis sasvim je jasno da se reč prečas ili predčas ili pretčas sastoji od dve reči i to : predloga PRED i imenice ČAS. Time smo odmah odbacili oblik prečas kao ispravan, jer je nemoguće da se suglasnik D izgubi u reči. Tako nam ostaju opcije predčas ili pretčas.

Ako imate na umu da je u reči predčas ili pretčas prisutna glasovna promena koju gramatika srpskog jezika naziva Jednačenje suglasnika po zvučnosti, biće vam jasno i kako se piše, to jest kako se kaže pravilno predčas ili pretčas.

Samo kratko da ponovimo jedno od pravila koje je vezano za ovu glasovnu promenu : zvučni suglasnik D prelazi u svoj bezvučni parnjak, suglasnik T kada se u reči nađe ispred bezvučnog suglasnika Č, to jest dolazi do obezvučivanja suglasnika D.

Kako se kaže pravilno prečas ili predčas ili pretčas?

Sada kada znamo sve ovo možemo vrlo lako da odgovorimo na pitanje da li je ispravno prečas ili predčas ili pretčas. Jednimo ispravno je napisati oblik pretčas, uzevši u obzir da je u ovoj reči došlo do glasovne promene poznate kao Jednačenje suglasnika po zvučnosti.

Evo i nekoliko primera da sve navedeno objasnimo u potpunosti:

  1. Danas imamo pretčas u pola jedan.
  2. Svaki dan imamo neki pretčas, jer nadoknađujemo propušteno.
  3. Jel i sledeće nedelje imamo pretčas u sredu ?
  4. Da, i sledeće srede imamo pretčas u isto vreme.
  5. Jedva čekam raspust, umorio sam se od časova, a i imali smo skoro svaki dan neki pretčas.
Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts