Svetli grobovi, Jovan Jovanović Zmaj

Autor: Jovan Jovanović Zmaj
Književni rod: lirika
Književna vrsta: misaona ( refleksivna ) pesma sa elementima rodoljubive pesme

Tema i ideja pesme

Pesma “ Svetli grobovi “ koju je napisao naš čuveni pesnik Jovan Jovanović Zmaj je izuzetno kompleksna i slojevita, pa je takva i njena tema. Ali, ako moramo da preciziramo, onda bi tema ove pesme bila prošlost našeg naroda, a posebno onih ljudi koji su ostavili nešto za sobom, poput Đure Jakšića, u čiju čast je Jovan Jovanović Zmaj i spevao pesmu “ Svetli grobovi „. Takođe, moglo bi se reći i da je tema pesme “ Svetli grobovi “ odnos pesnika prema velikanima naše istorije i književnosti, i uopšte ljudi koji su svojim radom i zalaganjem ostavili traga u istoriji. Opet, precizno određivanje teme ovog dela zavisi od toga kakva je vaša interpretacija, to jest viđenje Zmajevih stihova.

Analiza i interpretacija pesme “ Svetli grobovi „

Prvo što treba imati na umu kada je u pitanju analiza i interpretacija pesme “ Svetli grobovi „, jeste objašnjenje koja je vrsta pesme u pitanju. Naime, iako je primarno u pitanju vrsta pesme poznata kao misaona, to jest refleksivna, ne treba zaboraviti i da su u njoj prisutni mnogi rodoljubivi motivi. Baš iz tog razloga se vrlo često može pročitati da je vrsta pesme “ Svetli grobovi „, čiji je tvorac veliki srpski pesnik Jovan Jovanović Zmaj: misaona ( refleksivna ) pesma sa elementima rodoljubive pesme.

Pesma “ Svetli grobovi “ je sačinjena jednom, da tako kažemo specijalnom prilikom. Naime, Jovan Jovanović Zmaj je bio pozvan kao gost posela, koje su organizovali tadašnji beogradski gimnazijalci, a prilog od posela je bio namenjen kao pomoć udovici čuvenog Đure Jakšića, koji je bio veliki Zmajev prijatelj. Zbilo se to 25. januara 1879. godine i tom prilikom je Jovan Jovanović Zmaj prvi put odrecitovao svoju, sada već čuvenu pesmu “ Svetli grobovi „. Ukoliko ste imali priliku da gledate domaći fiml “ Šešir profesora Koste Vujića „, sigurno ste videli i scenu u kojoj Jovan Jovanović Zmaj recituje svoju pesmu “ Svetli grobovi “ beogradskim gimnazijalcima.

Svetli grobovi

Kompozicija pesme je prilično neuobičajena, jer je čini tri strofe, a svaka od njih je potpuno različite dužine. Ali, upravo je ta i takva kompozicija i zaslužna za neobičan ritam koji se oseća u ovoj pesmi. I ne samo kompozicija, več i brojni epiteti i stilske figure ( antiteza, metafora, personifikacija, gradacija, anafora i poređenje ) su ti koji daju posebnu snagu ovoj pesmi.

Kada se obrađuje ova lektira, obično se kao tema za sastav iz srpskog jezika uzima upravo sam naslov pesme, jer nastavnici žele da saznaju šta za svakog učenika zapravo predstavlja metafora “ svetli grobovi “ i kako oni doživljavaju stihove velikog čika Jove Zmaja.

Da bi naša analiza i interpretacija ove pesme bili potpuna, potrebna je pažljiva analiza sve tri strofe ponaosob. Međutim, opet se vraćamo na ono čuveno da interpretacija isključivo zavisi od vašeg viđenja i shvatanja ovih stihova. Zato vam predlažem da pre nego što sednete da pišete sastav iz srpskog, čija je tema “ Svetli grobovi “ dobro proučite sve detalje vezane za ove stihove, a to su pre svega: tema, analiza, interpretacija, motivi i na kraju, prepričano delo.

Pesma počinje pitanjem, koje pesnik upućuje svojoj braći. Braći, u smislu pripadnika svog naroda:

Bejaste li, braćo moja mlada,
Da l’ bejaste vi na groblju kada…
Zatim sledi pesnikovo viđenje groblja:
Groblje j’ zemlja kom se hodi;
Groblje j’ voda kom se brodi;
Groblje – vrti i gradine;
Groblje – brda i doline;
Svaka stopa:
Grob do groba.

Ali, ono što je najvažnije, jeste da Jovan Jovanović Zmaj groblja vidi kao “ povesnicu svih zemalja „, odnosno osnov svih zemalja i svih naroda. Analiza ovih stihova, kao i njihova interpretacija je verujem sasvim jasna, jer Jovan Jovanović Zmaj zapravo ukazuje na to da gde god da se nalazimo, u našoj blizini se nalaze groblja, to jest ostaci nekih minulih vremena, koji služe da nas podsete na značaj ljudi koji su nekada tu živeli. A posebnu pažnju, kao što i sam naslov kaže poklanja onim grobovima koji svetle. Završni stih prve strofe:

Sve j’ groblje, al’ je i kolevka!

je posebno značajan i njegova analiza je vrlo važna kako bi analiza i interpretacija pesme u celini bila jasna. Naime, u ovim stihovima Jovan Jovanović Zmaj je spojio tamu i svetlosti, jer grobovi oličavaju sve ono tužno i mračno, dok kolevka označava radost zbog rođenja i svetlu stranu života uopšte. Time, zapravo Jovan Jovanović Zmaj pokazuje da su preci izuzetno važni u našim životima, jer da nije bilo njih, ne bi bilo ni nas danas.

U drugoj strofi pesnik već govori preciznije na koga misli kada pominje svetle grobove:

Niko ih se više i ne seća,
– No pogdekom uvek gori sveća.
Il’ je sveća, il’ je ime svetlo,
Il’ su dela koja se ne gase,
Pa redove nedoglednog groblja
Svojim zrakom krase.

Stihovi druge strofe pesme “ Svetli grobovi “ jasno pokazuju da Jovan Jovanović Zmaj misli na one ljude koji su ostavili traga u istoriji, bilo u kom pogledu. Pa čak iako:

Milione progutala j’ tama,
Crna tama mnogih tisućleća,
Niko ih se više i ne seća…

njihova dela i dalje osvetljavaju budućnost potomcima i čitavom našem narodu.

Iako neobična kompozicija ovog dela, ona ima vrlo precizne elemente. Tako, u trećoj strofi Jovan Jovanović Zmaj dolazi do poente, iskazujući poruku koju su naši očevi i uopšte naši preci ostavili nama, a mi ćemo opet našim potomcima:

Gde ja stadoh – ti ćeš poći!
Što ne mogoh – ti ćeš moći!
Kud ja nisam – ti ćeš doći!
Što ja počeh – ti produži!
Još smo dužni – ti oduži!

Time još jednom pesma “ Svetli grobovi “ ukazuje na neraskidivu vezu koju imamo sa našim precima, u svakom smislu i koliko je važno da ih ne zaboravimo, jer nam njihovi grobovi, odnosno njihov trud i zalaganja i danas osvetljavaju put.

Završni stihovi pesme “ Svetli grobovi “ su ujedno i želja kako za gimnazijalce kojima je Jovan Jovanović Zmaj recitovao ove svoje stihove, tako i generacijama koje tek dolaze:

Da vas združi bratska sloga,
Zavetnike koji s’ kupe

Oko groba Đurinoga!

Motivi

Iako su u pesmi “ Svetli grobovi “ prisutni brojni motivi, svakako je naupečatljiviji motiv groblja, ali on nema ono mračno značenje, kako se obično misli. Naprotiv, motivi grobova u ovoj Zmajevoj pesmi su prikazani na potpuno drugačiji način, a o čemu jasno govori analiza i interpretacija dela koj uste imali prilike da pročitate.

Prepričano delo “ Svetli grobovi „

Analiza, interpretacija, motivi kao i tema pesme “ Svetli grobovi “ uz prepričano delo su odličan preduslov da bolje razumete pesmu i napišete bolji sastav iz srpskog jezika.

Kako je analiza završena, kao i interpretacija, te motivi i određeno koja je tema pesme “ Svetli grobovi „, ostalo je još samo prepričano delo. Pa, da počnemo…

Pesma “ Svetli grobovi “ počinje pesnikovim obraćanjem beogradskim gimnazijalcima i svoj braći, to jest narodu u celini. Jovan Jovanović Zmaj ih pita da li su nekada bili na groblju, a pesma se nastavlja proširivanjem slike groblja i objašnjenjem da su groblja svuda oko nas. Pesnik groblja vidi kao osnov naše istorije, ali i istorije svih zemalja.

U nastavku pesme “ Svetli grobovi „, Jovan Jovanović Zmaj opisuje sve one grobove koji su zaboravljeni i veli kako tek na po nekom svetli sveća, ali ipak postoje svetli grobovi, kao simbol ljudi koji su ostavili traga iza sebe. Oni zapravo osvetljavaju i budućnost ostalih generacija.

Pesnik govori o tome da upravo ti grobovi, pored toga što su utrli put budućim pokoljenjima svojim delima, ostavili su i zavet da se završi ono što su oni započeli.

Na neki način Jovan Jovanović Zmaj upućuje poruku budućim naraštajima da postoji nešto što će ih uvek održati u životu i borbi, a to su ideali:

A ko behu oni divi
Koji su te napred zvali,
Koji su te ojačali,
Koji su ti krila dali?
– To bejahu ideali!
Bez njih nema više leta
Nad oblakom mraka gusta,
Bez njih bi se malaksalo,
Bez njih bi se brzo palo,
Svet bi bio grob bez cveta,
život prazan – mladost pusta!

Uz grobove, kao nešto što asocira na tamu, na prestanak života, Jovan Jovanović Zmaj uvek navodi i reč kolevka, koja asocira na svetlost, na rađanje života:

Ti grobovi nisu rake,
Već kolevke novih snaga!

Završni stihovi pesme iskazuju želju pesnika da se svi okupe oko groba velikog Đure Jakšića, da iz njegovih dela crpu snagu i da budu blagosloveni.

Koje su poruke pesme “ Svetli grobovi „?

Da biste iskazali koje su poruke pesme “ Svetli grobovi “ vrlo je važna vaša interpretacija, to jest vaš, lični doživljaj ovih stihova.

Baš iz tog razloga, ja mogu reći koje su to poruke, ali iz mog ugla, koje je Jovan Jovanović Zmaj istkao u stihovima pesme “ Svetli grobovi „. Na prvom mestu je poruka da ne treba zaboraviti prošlost, to jest naše pretke i sve što su oni učinili za nas. Tu se ne misli samo na pretke naše porodice, već na sve one važne ličnosti naše istorije, jer su se upravo ti i takvi ljudi trudili da izgrade bolju budućnost za naredna pokolenja.

Pored ove poruke, izdvojila bih i onu koja se tiče ideala, jer Jovan Jovanović Zmaj u stihovima pesme “ Svetli grobovi “ jasno poručuje mladima da moraju da veruju u neko bolje sutra i da se trude da postignu nešto u životu, kako i njihovi grobovi jednog dana ne bi bili samo rake, već da osvetljavaju budućnost za pokoljenja koja dolaze, da budu kolevke za buduća pokoljenja.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts