Čudesni svet detinjstva

Mnogi školarci imaju problem kada imaju zadatak da napišu sastav iz srpskog jezika na temu “ Čudesni svet detinjstva“. Razlog za to je vrlo jednostavan: ne znaju šta da pišu. Iako je detinjstvo period koji upravo proživljavaju, školarci baš i nemaju ideju šta treba da pišu na ovu temu.

Iako ne izgleda tako, sastav o detinjstvu nije ni malo jednostavno napisati. Jer, kako da jedan đak piše o onome što mu se upravo događa? Naravno, ovo je tema za profesore i nastavnike, ali čini se kao da se još dugo neće promeniti nastavni plan i program, pa i ne treba mnogo da bijemo glavu oko toga. Činjenica je da sastav morate napisati, samo treba smisliti kako. Mi smo pokušali malo da vam olakšamo čitavu “ muku “ oko toga kako napisati sastav iz srpskog na temu “ Čudesni svet detinjstva“. Daćemo vam neke osnovne smernice koje bi trebalo da vam pomognu u ovome.

cudesni svet detinjstva

Kako napisati sastav iz srpskog na temu “ Čudesni svet detinjstva“?

Kao i svaki sastav, tako i sastav o detinjstvu na temu “ Čudesni svet detinjstva“ treba da sadrži osnovne elemente svakog sastava, a to su: uvod, razrada i zaključak. Ono što zbunjuje mnoge đake kada je u pitanju ova tema jeste činjenica da je sama tema izuzetno široka, što je sa jedne strane dobro, jer gotovo da nikada ne možete da je promašite. Šta god da pišete vezano za svoje detinjstvo biće valjan odgovor na temu “ Čudesni svet detinjstva“.

Iako možda to vama sada ne izgleda, videćete kada malo porastete da je detinjstvo najlepše doba u našim životima. Ovaj period života obeležava puno lepih doživljaja, iskrenih prijateljstava, školskih ekskurzija, druženja i mnogih drugih lepih momenata. Za dobar sastav iz srpskog jezika na temu “ Čudesni svet detinjstva“ dovoljno je da se setite jednog lepog doživljaja i da opišete njega, pa će vaš sastav o detinjstvu sigurno biti lepo napisan i nećete promašiti temu.

Kako se ovaj sastav iz srpskog obično piše za pismeni zadatak iz srpskog jezika za 5. razred, ipak se zahteva određena doza poznavanja jezika. Zato bi trebalo da obratite pažnju na reči koje ćete koristiti, ali i na lepotu vašeg izražavanja.

Ukoliko vam se ne dopada ideja da pišete samo o jednom, određenom događaju koji je na neki poseban način obeležio vaše detinjstvo, onda se možete odlučiti da pišete uopšteno o detinjstvu. Iskreno, priznajem da sam ja više za tu varijantu, jer je veća verovatnoća da će vaš sastav o detinjstvu biti bolje napisan. Naravno, sve zavisi od toga kako vi shvatate ovu temu. Ako želite moje mišljenje, iako je moje detinjstvo odavno prošlo ja je shvatam uopšteno i mislim da bi trebalo da pišete, jednostavno o detinjstvu i o tome kako vi doživljavate ovaj period. Sasvim je logično da bi se sastav o detinjstvu koji bih ja napisala umnogome razlikovao od onoga koji piše učenik za pismeni sastav za 5. razred. Jer njegovo i moje viđenje detinjstva je potpuno drugačije.

Zato vam svakako savetujem da temu “ Čudesni svet detinjstva“ posmatrate malo šire, te da pišete uopšteno o detinjstvu kao periodu života u kome ima mnogo lepih stvari, prvih iskrenih prijateljstava, ljubavi, ali i razočarenja i tuge.Svakako bi valjalo navesti u uvodu kako vi doživljavate ovaj period života i šta je za vas detinjstvo, da li je zaista čudesno ili ne.

Potom, razrada bi trebalo da sadrži osnovni element sastava, a najbolje je da to bude neki događaj, koji je na određeni način obeležio vaše detinjstvo. Naravno, bilo bi lepo da opišete nešto lepo što vam se dogodilo, a iz čega ste vi zaključili da je čudesno i lepo biti dete. Svakako vam i za sastav o detinjstvu, kao i za sve ostale sastave preporučujem da budete iskreni, jer će vaš nastavnik, verujem to znati da prepozna i ceni.

Zaključak bi trebalo da sadrži vaše viđenje svega napisanog, odnosno vaš lični doživljaj o detinjstvu. Ujedno, u zaključku bi trebalo da stoji objašnjenje teme, to jest vaše mišljenje i tome zašto je svet detinjstva čudesan.

Sve navedene smernice su tu samo da vam pomognu da se lakše snađete kada budete imali pismeni zadatak iz srpskog jezika na temu “ Čudesni svet detinjstva“.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts