Kako napisati sastav na temu Moj kućni ljubimac?

Moj kućni ljubimac

Kad god čujem da deca imaju sastav iz srpskog jezika bilo za pismeni zadatak ili, jednostavno za domaći uvek se zapitam: a šta je sa decom koja, recimo nemaju kućnog ljubimca? Da li o tome razmišlja onaj ko sastavlja program?

Sreća, te kada je ova tema za pismeni iz srpskog jezika, obično bude još koja tema, pa deca mogu da biraju. U suprotnom ili bi bila prinuđena da lažu ili bi jednostavno mogla da napišu: Ja nemam kućnog ljubimca, pa ne mogu da napišem sastav na temu Moj kućni ljubimac. Nažalost, gotovo da sam sigurna da bi tom prilikom dobila ili izuzetno nisku ocenu ili čak negativnu ocenu iz srpskog jezika.

Ali, bilo kako bilo, tema za sastav: Moj kućni ljubimac se ponavlja gotovo svake godine, pa tako se piše sastav za peti razred, sastav za šesti razred, a vrlo često je ista tema i kada se piše sastav za sedmi i sastav za osmi razred. Međutim, bitna je razlika u pisanju sastava za peti i, recimo sastava za osmi razred. Već na kraju osnovnog školovanja, od učenika se očekuje visok nivo poznavanja jezika, a samim tim i jezičkih finesa. Baš iz tograzloga su, sasvim logično nastavnici strožiji u ocenjivanju kada sastav za pismeni zadatak iz srpskog jezika piše jedan osmak, nego kada o čini recimo petak ili šestak.

Moj kucni ljubimac

Bez želje da nam zamere nastavnici i profesori srpskog jezika koji, možda budu čitali naš tekst, mi smo odlučili da pomognemo školarcima malo. Naravno, ne da im damo gotov sastav iz srpskog jezika na temu Moj kućni ljubimac, već jednostavno da im damo neke osnovne smernice za pisanje sastava. I, naravno da znao da možemo da pogrešimo, to jest ne da pogrešimo, već da se ispostavi da njihov nastavnik ili nastavnica traže drugačiji način pisanja.

Baš iz tog razloga, ovom prilikom napominjemo da su smernice i saveti koje možete da pročitate u nastavku našeg teksta uopštene, to jest klasične, te da je dobro da ih prilagodite u skladu sa vašim talentima i težnjama, ali i sa nastavnikovim zahtevima. Jedino tako će dečiji sastav iz srpskog jezika biti dobro urađen. I kao i za sve sastave, ja uvek savetujem da pišete samo istinu i da ih lično vi pišete, a ne: tata, mama, brat, sestra, komšija ili bilo ko drugi. Jer, svi znamo da nastavnici itekako dobro znaju kakve su naše mogućnosti i da će vrlo brzo i lako shvatiti da li ste sastav iz srpskog jezika pisali vi lično ili je to učinio neko drugi umesto vas.

Pas ili mačka?

Tema Moj kućni ljubimac je vrlo jednostavna i precizno određena, pa teško da je možete promašiti, kak ose to inače kaže. A tu se opet vraćamo na ono da je najbolje da pišete istinu. Dakle, pod uslovom da imate više kućnih ljubimaca, neophodno je da odlučite među životinjama koje su vaši kućni ljubimci, o kojoj ćete da pišete, jer je jasno da je tema Moj kućni ljubimac, to jest data je u jednini. Ukoliko, pak nemate kućnog ljubimca, a morate da pišete sastav iz srpskog jezika sa temom Moj kućni ljubimac onda bi jedna od ideja bila da pišete, recimo o tome kog biste kućnog ljubimca želeli da imate.

Razrada vašeg sastava bi trebalo da sadrži neku dogodovštinu vezanu za vašeg kućnog ljubimca, poput recimo priče kako je stigao u vaš dom ili šta zanimljivo radite sa njim. Pas ili mačka su najčešći kućni ljubimci koje deca opisuju, mada ima i oni koji su se odlučili i za: hrčka, papagaja, ribice… Pre nego što opišete dogodovštine vezane za vašeg kunog ljubimca, bilo bi lepo da ga opišete. Ovaj opis se ne odnosi samo na fizičke karakteristike, naravno. Ali, u zavisnosti od toga da li je sastav za peti razred ili je sastav za sedni razred, recimo razlikovaće se i kvalitet opisa.

Pored uvoda i razrade, sastav iz srpskog jezika na temu Moj kućni ljubimac, bez obzira da li je za pismeni zadatak ili, jednostavno za domaći mora da ima i zaključak. U ovom delu sastava školarci obično navode zbog čega im je pas ili mačka ili bilo koja druga životinja kućni ljubimac, te šta vole kod njih.

Nadam se da će vam sve ovo što ste pročitali biti od koristi kada prvom prilikom budete pisali sastav iz srpskog jezika sa temom Moj kućni ljubimac, a tih prilika će biti dosta, naročito ako ste peti razred. Jer će vas ova tema pratiti i kroz ostale razrede, u šta ćete se i sami uveriti.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts