Kako napisati sastav na temu Moja soba?

Može li biti jednostavnija tema za sastav iz srpskog jezika? Ali…uvek ima ono “ ali „. Ova tema je samo na prvi pogled jednostavna. Ono što se od đaka traži, bez obzira da li je tema “ Moja soba “ sastav za 4 razred, 5 razred, 6 razred, 7 razred, 8 razred ili, pak za srednju školu, uvek je isto, a to je opis. Đaci bi trebalo da opišu svoju sobu do detalja. Naravno, bitno se razlikuje kvalitet tih opisa u zavisnosti od njihovog uzrasta.

Ali, ono o čemu ni nastavnici, odnosno profesori, a ni oni koji su sastavljali program nisu razmišljali jeste o čemu će da piše onaj učenik koji nema svoju sobu? A takve dece ima mnogo. E, tu bi trebalo da dođe do izražaja umeće nastavnika, odnosno profesora. Naravno, uvek će biti onih koji će dati da tema za sastav iz srpskog jezika bude jednostavno “ Moja soba „, pa učenici koji nemaju svoju sobu treba da se osećaju nepijatno, pretpostavljam. Ali, srećom ima i onih nastavnika koji razmišljaju o tome, pa recimo njihova tema može da glasi: “ Soba kakvu želim “ ili “ Moja soba iz snova „. Istina je da bi odgovor na ovakvu temu bio drugačiji nego kada je u pitanju, jednostavno “ Moja soba „, ali bi to umnogome smanjilo potencijalne neprijatnosti koje đaci, koji nemaju svoje sobe mogu da imaju.

Zato, ukoliko se i dogodi da vaš profesor ili nastavnik ne razmišlja u ovom pravcu, vi jednostavno možete pisati o sobi kakvu želite i zamišljate.

Moja soba sastav

Kako napisati sastav iz srpskog jezika: “ Moja soba „?

U zavisnosti od toga da li je “ Moja soba “ sastav za 4 razred, 5 razred, 6 razred, 7 razred, 8 razred ili srednju školu, zavisiće i predlog kako ga napisati.

Sasvim je logično da će opis kada je u pitanju tema “ Moja soba „, a piše ga učenik četvrtog razreda biti mnogo jednostavniji, nego kada recimo sastav iz srpskog jezika sa istom temom piše učenik za srednju školu.

Ukoliko imate tu sreću da zaista imate svoju sobu, onda vama sigurno neće predstavljati nikakav problem da napišete ovaj sastav iz srpskog jezika. Dovoljno je da date sve od sebe kako bi opis vaše sobe bio što jasniji i, naravno možete navesti ono što osećate u određenim situacijama. Na primer, da li vam je prijatno kada ste sami u sobi ili, pak više volite da vam dođe društvo, da li sobu delite sa bratom ili sestrom ili ne, ukoliko je delite da li vas to čini srećnim ili ne…

Sva ova pitanja i odgovori na njih će vam sigurno pomoći da vaše rečenice budu što jasnije, kako bi i vaš sastav iz srpskog jezika čija je tema “ Moja soba “ bio što bolje napisan.

Svakako vam preporučujem da ne izmišljate, već da zaista date sve od sebe kako bi i vaš nastavnik, odnosno profesor imao pred sobom jasnu sliku dok čita vaš sastav. Jedino tako ćete postići preciznost izraza i jasnoću, a sve to zajedno će vam sigurno omogućiti da dobijete dobru ocenu iz srpskog jezika.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts