Srpska devojka – narodna lirska pesma

Autor: srpski narod
Književni rod: lirika
Književna vrsta: ljubavna pesma

Tema i ideja

Osnovna tema kojom se rukovodio narodni pevač dok je stvarao pesmu “ Srpska devojka “ je na prvom mestu devojačka lepota, ali on mnogo više pažnje obraća na duhovnu nego na fizičku lepotu devojke, kojoj je ime Milica.

Kada je u pitanju ideja koja je poslužila za nastanak čuvene pesme “ Srpska devojka “ u pitanju je devojačka smernost koja se nekada podrazumevala kod svake devojke koja je držala do svog ponašanja.

Motivi u pesmi

U pesmi “ Srpska devojka “ su prisutni brojni motivi, a svakako je najupadljiviji motiv devojačke lepote, kako fizičke tako i duhovne.

Upravo je na ovom motivu, odnosno njegovom razvijanju zasnovana čitava pesma “ Srpska devojka „. A kao dodatni motiv ovog osnovnog prisutne su trepavice, kao svojevrsan simbol devojačke lepote.

Srpska devojka analiza

Analiza i interpretacija pesme “ Srpska devojka „

Pesma “ Srpska devojka “ je narodna lirska pesma i njena osnovna tema je opis idealne devojačke lepote. Ali ne samo lepote u fizičkom smislu, već i unutrašnje lepote koju nosi glavna junakinja pesme.

Zanimljivo je da je pesma “ Srpska devojka „, iako lirska spevana u stihu koji je tipičan za epske narodne pesme. Zato često analiza i interpretacija ovog dela zastupaju mišljenje da su i ovakve narodne lirske pesme spevane, kao i epske narodne pesme, uz gusle.

Lirska narodna pesma “ Srpska devojka “ na vrlo specifičan način govori o idealu devojačke lepote u fizičkom i duhovnom smislu. Međutim, postoji stih, odnosno dva stiha pesme koji često znaju da zbunjuju đake, pa se upravo njima posvećuje posebna analiza i interpretacija. Reč je o stihovima:

… ne mogah joj oči sagledati,
crne oči na bijelo lice…

Ne bez razloga, često se đaci pitaju kako joj ne može “ oči sagledati „, a u sledećem stihu navodi da je devojka imala “ crne oči na bijelo lice „. Ove stihove ne treba shvatati bukvalno, jer glagol “ sagledati “ u ovom kontekstu znači da momak nije mogao da sazna šta devojka misli o njemu, odnosno nije mogao iz njenih crnih očiju da otkrije da li gaji ljubav prema njemu ili ne.

Tek sa razumevanjem ovih stihova može vam biti jasnija i njegova analiza i interpretacija, a samim tim će i vaš sastav iz srpskog jezika kada se bude obrađivala lektira “ Srpska devojka “ biti bolje napisan.

Motiv devojačke lepote je jedan od najčešćih motiva u narodnoj lirskoj poeziji, posebno ljubavnoj. Uz to, motiv ženske lepote uvek prate takozvani stalni epiteti, kojih ima i u pesmi “ Srpska devojka „. Neki od njih su belo lice, duge trepavice, rumene jagodice i crne oči, a tu su i standardni termini poput tri godine dana, recimo.

Iako je motiv na kome je bazirana i tema i ideja dela prilično čest, ono po čemu se pesma “ Srpska devojka “ izdvaja od drugih pesama čija je tema ista jeste način kazivanja, ali i činjenica da u ovoj pesmi pored glavne junakinje, po imenu Milica postoji i lik momka, do koga doduše čitalac dolazi posrednu. Tu su zatim i događaji ili je bolje reći situacije, iz kojih čitalac jasno shvata kakva je Milica. Te situacije su na prvom mestu kolo, potom trenutak kada nebom sevaju munje i na kraju devojčin postupak, kada jedina ona ne gleda u nebo, već pred se.

Sama pesma “ Srpska devojka “ je sačinjena od pet pesničkih slika koje se nižu jedna za drugom. Na samom početku čitalac saznaje o čemu će biti reči u pesmi. Za sledeću pesničku sliku bi se moglo reći da je sastavljena iz dva dela. Prvi deo je saznanje da momak tri godine nije uspeo da shvati da li devojka oseća nešto prema njemu ili ne i drugi deo, kada on odlučuje da okupi devojačko kolo ne bi li tako uspeo da u njenim očima ugleda da li oseća nešto prema njemu ili ne.

Sledeća, treća pesnička slika se odvija dok devojke igraju u kolu, a nebom sevaju munje. Sve devojke su znateželjne i odmah gledaju u nebo, osim Milice, koja jedina gleda “ preda se u zelenu travu „.

Svima je čudno devojčino ponašanje, pa čak i njenim drugaricama i to je četvrta pesnička slika u pesmi “ Srpska devojka „. Devojke joj se obraćaju prijateljski, veleći joj da je ili luda ili zaista mudra kad se ne ponaša kao druge devojke.

A Milica im, u petoj i završnoj pesničkoj slici vrlo mudro odgovara, dajući poentu čitavoj pesmi “ Srpska devojka „. Njen odgovor jasno pokazuje da Milica želi da svima da do znanja da nije niti luda, niti uobražena i da se uopšte ne ponaša čudno, već onako kako bi svaka pristojna devojka trebalo da se ponaša.

Opis lika

Opis lika u pesmi “ Srpska devojka “ nije dat jasno i otvoreno, ali čitalac može sigurno da shvati da je Milica smerna devojka, jednostavna, tiha i povučena, a što se vidi iz njenih postupaka: kada sve devojke dignu pogled u nebo, kako bi videle gde su sevnule munje, jedino ona gleda ispred sebe i dalje.

Prepričano delo “ Srpska devojka „

Pesma “ Srpska devojka “ je vrlo kratka, pa samim tim vam nije potrebno prepričano delo do u tančine. Jer, ukoliko želite da napišete što bolji sastav iz srpskog jezika kada se bude obrađivala lektira “ Srpska devojka “ svakako je preporučljivo da pročitate pesmu u celosti.

Prepričano delo bi zvučalo ovako: pesma “ Srpska devojka “ počinje opisom fizičke lepote devojke Milice. Narodni pevač govori da ona ima duge trepavice, toliko duge da su prekrile i njene jagodice i njeno “ bijelo lice „.

Očigledno je da je pesmu spevao muškarac, jer veli:

ja je gledah tri godine dana,
ne mogah joj oči sagledati,
crne oči na bijelo lice…

Ali ovi stihovi se ne mogu bukvalno shvatiti, jer su vrlo suprotni, ali o tome je govorila analiza i interpretacija dela.

Kako bi uspeo da vidi njene oči, momak je odlučio da okupi devojke u kolo, kako bi pokušao na taj način da vidi njene oči:

…već sakupih kolo đevojaka,
i u kolu Milicu đevojku,
ne bi li joj oči sagledao.

Dok su devojke igrale kolo, dogodilo se sledeće:

…bješe vedro, pa se naoblači,
po oblaku zasjevaše munje…

Sve devojke su, instinktivno pogledale u nebo, a jedino Milica i dalje gledaše u zemlju. Na sve to su je ostale devojke pitale:

Đevojke joj tiho govoriše:

“ Oj Milice, naša drugarice!
Il’ si luda, il’ odveć mudra?
Te sve gledaš u zelenu travu,
a ne gledaš s nama u oblake,
đe se munje viju po oblaku. “

Odgovor koji im upućuje Milica predstavlja poentu pesme, jer ona veli da niti je luda niti mudra:

“ …nit’ sam vila, da zbijam oblake,
već đevojka da gledam preda se. „

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts