Ćete dobiti ili dobićete

Cete dobiti ili dobiceteI kod ove jezičke nedoumice, kao i kod svih ostalih gramatika i pravopis daju jasan odgovor, ali o tome će biti reči nešto kasnije. Da vidimo prvo o čemu se ovde radi.

U primeru da li je pravilno ćete dobiti ili dobićete reč je o budućem vremenu, koji gramatika srpskog jezika naziva Futur I ( Futur prvi ) glagola dobiti.

Buduće vreme kod glagola čija se infinitivna osnova završava na – ti, kao što je slučaj sa glagolom dobiti se gradi na dva načina, a sasvim logično ispravno je koristiti i jedan i drugi način gradnje. Ta dva oblika se nazivaju prost i složen oblik budućeg vremena.
U ovom slučaju prost oblik budućeg vremena glagola dobiti glasi dobićete, a složen oblik budućeg vremena glasi vi ćete dobiti.

Kako se piše pravilno ćete dobiti ili dobićete ?

Iz svega navedenog je sasvim jasno da je odgovor na pitanje kako se kaže pravilno, odnosno kako se piše pravilno ćete dobiti ili dobićete: ispravno je koristiti i jedan i drugi oblik.

A da li ćete koristiti prost ili složen oblik budućeg vremena umnogome zavisi od samog konteksta.

Pogledajte par primera koji će vam olakšati razumevanje ove nedoumice :

1. Dobićete poklone za Novu godinu !
2. Ukoliko ne poslušate šta vam kaže profesor, vi ćete dobiti smanjene ocene iz vladanja.
3. Kada uložite trud, dobićete i rezultate.
4. Vi ćete dobiti otkaze ukoliko se ne vratite na posao.
5. Dobićete odgovor za pet dana.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts