Mi bi ili mi bismo

mi bi ili mi bismoPromena pomoćnog glagola biti u pojedinim slučajevima izaziva zabunu, mada se mora priznati da nema razloga za bilo kakve nedoumice, jer gramatika srpskog jezika daje vrlo precizno pravilo za promenu glagola biti, kao i za većinu ostalih nedoumica.

U primeru mi bi ili mi bismo je reč o aoristu pomoćnog glagola biti. Glagolski oblik koji gramatika srpskog jezika naziva aorist je takozvano prošlo svršeno vreme, a njime se iskazuje radnja koja se dogodila u prošlosti, ali pre neke druge prošle radnje i radnja koja se dogodila neposredno pre trenutka govora. Promena glagola biti u aoristu kroz lica, u jednini i množini izgleda ovako :1. ja bih
2. ti bi
3. on/ona/ono bi

1. mi bismo
2. vi biste
3. oni/one/ona biše

Kako se kaže pravilno mi bi ili mi bismo?

Sada kada u primeru kako se piše, odnosno kaže pravilno mi bi ili mi bismo reč o aoristu glagola biti, a jasno nam je i kakvu promenu ovog glagola daje gramatika, onda je odgovor vrlo jednosatavna i logičan. Jedino ispravno je napisati sastavljeno, odnosno oblik bismo. Ovo je vrlo važno i za pravopis, mada se neretko događa da mnoge zbunjuje i kako se kaže mi bi ili mi bismo i u govoru.

Primeri su tu da razjasne u potpunosti kako se kaže ispravno mi bi ili mi bismo:

  1. Voleli bismo da organizujemo sastanak sa vama.
  2. Da li bismo mogli da idemo zajedno u bioskop sledeće nedelje ?
  3. Mi bismo hteli da idemo na večeru u restoran.
  4. Sigurno bismo bolje prošli na takmičenju, da smo se malo više potrudili.
  5. Da smo imali ovakve uslove školovanja i mi bismo bili tako dobri matematičari.
Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts