Preda mnom ili predamnom

Preda mnom ili predamnomKada je u pitanju jezička nedoumica kako se kaže, to jest da li je pravilno napisati preda mnom ili predamnom, mora se priznati da ona spada u red jednostavnijih.

Razlog za to jeste što gramatika srpskog jezika, a u skladu sa njom i pravopis imaju vrlo jednostavno pravilo o pisanju predloga PRED u izrazima. A to pravilo glasi : predlog PRED se u složenim izrazima uvek piše rastavljeno od reči koja mu sledi, pa tako srećemo oblike poput preda me i preda se.

Kako se piše pravilno preda mnom ili predamnom?

Kako se i izraz preda mnom ili predamnom smatra složenim izrazom koji je sastavljen od predloga PRED i zamenice mene ili me u određenom padežu, onda i odgovor na pitanje kako se piše ispravno glasi : jedino je ispravno napisati rastavljeno, odnosno oblik preda mnom.

Primeri su tu da u potpunosti razjasne pravilno pisanje izraza preda mnom ili predamnom:

1. Preda mnom je dug put.
2. Mislim da preda mnom nema baš mnogo izbora.
3. Kažem ti, to se odigralo preda mnom.
4. Preda mnom stoji još puno učenja.
5. Nemojte preda mnom da se svađate, molim vas.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts