Tački ili tačci

Kako se piše pravilno tački ili tačci?

Tacki ili tacciGlasovna promena poznata kao sibilarizacija, to jest druga palatalizacija predstavlja promenu suglasnika K, G, H u samoglasnike C, Z, S, ukoliko se nađu ispred vokala I. Pravopis i gramatika srpskog jezika su vrlo jasni u definisanju glasovne promene.

Međutim, kao i u svakom pravilu, tako i u ovom, postoje odstupanja. Jedno od pravila koje navode pravopis i gramatika srpskog jezika jeste da do odstupanja od glasovne promene poznate kao sibilarizacija dolazi u slučaju kada u reči postoji suglasnička grupa čk, koja se nalazi ispred vokala i.

Pa tako, odgovor na pitanje kako se kaže, to jest kako se piše ispravno tački ili tačci glasi: pravilno se piše tački.

Evo i nekoliko primera:

  1. U sledećoj tački dnevnog reda će biti govora o ovom problemu.
  2. On je proglašen krivim po tački broj 5.
  3. Ako idete iz tačke A u tačku B, koja je udaljena od tačke C 200 kilometara, a idete prosečnom brzinom od 50 km/h, koliko će vam biti potrebno vremena da se nađete u tački C?
  4. U tački 3 Ugovora su navedeni uslovi plaćanja.
  5. Sve si bliži tački posle koje nema odustajanja.
Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts