Izuzetci ili izuzeci

Izuzetci ili izuzeciAko ste ikada čuli za glasovnu promenu koju gramatika srpskog jezika poznaje kao gubljenje suglasnika, onda će vam sigurno biti jasno kako se kaže ispravno, odnosno kako se piše pravilno izuzetci ili izuzeci.

Glasovna promena poznata kao gubljenje suglasnika se javlja u slučajevima kada se nađu jedan pored drugog dva suglasnika, pa dolazi do gubljenja jednog od njih, a radi lakšeg izgovora određene reči. Takođe, gramatika i pravopis srpskog jezika vele da se glasovna promena gubljenje suglasnika javlja i u slučajevima kada se duglasnici D i T nađu ispred suglasnika C i Dž, kao i kada se suglasnici D i T nađu u suglasničkim grupama koje su teške za izgovor, pa dolazi do gubljenja jednog od njih. Da ne bude zabune, kao i kod mnogih drugih glasovnih promena, tako i za ovu promenu postoje slučajevi kada dolazi do izuzetaka.

Neki od primera reči u kojima se događa glasovna promena koju gramatika i pravopis srpskog jezika nazivaju gubljenjem suglasnika su : žalost – žalostan – žaloSTna – žaloSna, podatak – podaTCi – podaCi, ostatak – ostaTCi- ostaCi, porastao – poraSTla – poraSla, autobus – autobuSSki – autobuSki, sladoled – sladoleDDžija – sladoleDžija i mnogi drugi.

Kako se kaže pravilno izuzetci ili izuzeci?

U grupu reči u kojima se odvija glasovna promena koju gramatika, a shodno njoj i pravopis srpskog jezika nazivaju gubljenje suglasnika spada i primer izuzetci ili izuzeci.

Tako je odgovor na pitanje iz naslova kako se kaže pravilno, odnosno kako se piše ispravno izuzetci ili izuzeci : pravilno je izuzeci. Imenica u nominativu jednine glasi izuzetak, potom dolazimo do nominativa množine izuzeTCi, te gubljenja suglasnika T i dolazimo do oblika izuzeCi, koji je jedini ispravan.

Evo i nekoliko primera da razjasnimo nedoumicu kako se kaže pravilno izuzetci ili izuzeci:

  1. Kažu da izuzeci potvrđuju pravilo.
  2. Jeste li naveli koji su izuzeci od ovog pravila ?
  3. Napravićemo par izuzetaka ovog puta.
  4. Nadam se da nam nećete zameriti, jer smo ovog puta napravili mnogo izuzetaka.
  5. Izuzeci su često u mnogim glasovnim promenama.
Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts