Urošom ili Urošem

Pomalo zbunjujuće je pitanje kako se piše ispravno Urošom ili Urošem, jer nekako na prvi pogled jedna od ove dve opcije nikako ne zvuči ispravno. Mada, čim se javlja pitanje, odnosno jezička nedoumica koji je od ova dva oblika ispravan, mora da postoji i valjano objašnjenje. Njega naravno daje gramatika srpskog jezika, a na osnovu njenih pravila znamo i šta veli pravopis.

Dakle, u primeru Urošom ili Urošem je reč o šestom padežu, instrumentalu, koji se dobija odgovorom na pitanja sa kim ? ili sa čim ?

Lično ime Uroš spada u takozvane imenice prve vrste, a promena ovih imenica podrazumeva da u instrumentalu ima nastavke – om ili – em.

znacenje imena Uros

Međutim, ukoliko se imenice završavaju na prednjonepčane suglasnike : Č, Ć, Dž, Đ, Š, Ž, Lj, Nj, a jednosložne su, u instrumentalu svakako imaju nastavak – em.

Kako se kaže pravilno Urošom ili Urošem ?

Nakon navedenog objašnjenja, čini se da se odgovor na pitanje kako se kaže, odnosno kako se piše pravilno Urošom ili Urošem sam nameće. Jedino ispravno je reći ili napisati Urošem.
Navešćemo nekoliko primera, koji će vam u potpunosti razjasniti ovu nedoumicu :

1. Sa Urošem Pavlovićem si išao u školu ?
2. Išao sa na Književne susrete koji su organizovani sa piscem Urošem Petrovićem.
3. Možeš li ti da učiš sa Urošem ?
4. Mama, idem u grad sa Milošem i Urošem.
5. Nisam u vezi sa tvojim bivšim dečkom Urošem, ne brini!

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts