Kako prepoznati zavisnost od interneta i šta preduzeti?

Iako tablet, pametni telefon i kompjuter mogu biti izuzetno produktivni i korisni, kompulzivna upotreba ovih uređaja može ometati Vaš svakodnevni život, rad i odnose sa prijateljima. Kada dođete u situaciju da potrošite više vremena na društvenim mrežama, proveravanjem mejlova, veba i drugih aplikacija ili igranjem internet igara, nego da se družite sa pravim ljudima i uživate u prirodi – možda je vreme da preispitate svoju upotrebu moderne tehnologije.

Kako se definiše zavisnost od interneta?

Zavisnost od interneta se definiše kao psihički poremećaj koji se manifestuje kao opsesivna želja da se provodi vreme na internetu. Drugim rečima, osoba provodi veliki deo vremena u brojnim aktivnostima vezanim za sadržaje koji se nalaze na internetu, a tako zanemaruje neke od uobičajenih dnevnih aktivnost kao što je druženje sa prijateljima, posao, učenje, vežbanje, obavljanje kućnih aktivnosti itd.

U psihologiji termin “internet zavisnost” prvi put je upotrebljan 1996-te godine kada je psiholog Ivan Goldberg želeo da napravi parodiju na anegdote o ljudima čije je život promenjen iz korena upotrebom interneta. Tada on nije ni slutio da će zavisnost od interneta postati jedna od vodećih “bolesti” 21-og veka.

Kako prepoznati da je osoba zavisna od interneta?

Osoba koja je zavisna od interneta gotovo nikada to sama ne primećuje, već osobe bliske njoj. U današnje vreme kada je igranje u parku zamenjeno sa online igricama roditelji su u nedoumici kako da prepoznaju da li njihovi mezimci počinju da stvaraju zavisnost od interneta, kao i koliko je vremena dnevno normalno da provode uživaćuji u čarima moderne tehnologije.

Najlakši način da se proveri da li pojedinac poseduje ovu vrstu moderne zavisnosti jeste posmatranje njegovog ponašanja. Neki od glavnih simptoma zavisnosti od interneta su sledeći:

 • Pojedinac ima potrebu da koristi internet u što većim vremenskim intrevalima;
 • Preokupiran je internetom i svoje slobodno vreme provodi planirajući buduće aktivnosti na istom;
 • Pojedinac oseća depresiju i nemir ukoliko pokuša da smanji korišćenje interneta;
 • On gubi osećaj za vreme koje provodi na internetu, pa neretko ostaje i po celu noć na istom.
 • Pojavljuje se rizik da se izgubi posao, partner, prijatelj zbog interneta (u nekim slučajevima se čak i gubi);
 • Pojedinac počinje da laze članove porodice i druge osobe kako bi pokušao da sakrije problem koji ima i nastavi da provodi što više vremena na internetu;
 • Internet postaje način za izbegavanje problema u stvarnom životu;

Svakako je bitno istaći da je kod mladih i kod deca ovaj problem dosta češći. Razlog za to leži u činjenici da mlađe osobe češće zanimaciju traže na intrenetu, te da se moderan vid druženja ogleda upravo korišenjem brojih društvenih mreža, igranjem online igara i slično.

Lečenje internet zavisnosti

Samo lečenje zavisnosti od interneta zavisiće od staduijuma u kojem se pojedinac nalazi, odnosno od toga koliko vremena provodi na internetu koje sve aktivnosti obavlja na njemu. Nakon što se ustanovi do kojeg je stadijuma zavisnost došla, osoba kreće na terapiju koja se suštinski ne razlikuje od lečenja drugih zavisnosti kao što je kockanje ili alkoholizam.

Naravno da će i vremenski period zavisiti od motivacije i stanja u kojem se nalazi pojedinac, ali praksa je da lečenje internet zavisnosti traje oko godinu dana s’ tim što je kod ove zavisnosti u odnosu na druge dozvoljeno korišćenje interneta, ali isključivo na koristan i kreativan način (primera radi: za traženje posla, obavljanja različitih zadataka, edukovanja i slično).

Ovde je bitno istaći da se internet zavisnost često javlja kao posledica nekih drugih problema kao što je socijalna fobija, kockanje, anksioznost ili depresija, te da je bitno savladati i te problema kako bi se ova zavisnost u potpunosti iskorenila.

Zavisnost od interneta u svetu

Prva istraživanja koja su sprovedena u SAD-u, a čiji je cilj bio utvrditi da li i u kojoj meri postoji zavisnost od interneta pokazala je da čak 64% odraslih Amerikanaca radije provodi vreme uz kompijuter, nego uz svog emotivnog partnera.

Istraživanje koje je sprovedeno na Harvadskom Univerzitetu među biznismenima i menažerima, pokazalo je prilično interesante rezultate koji statistički obrađeni izgledaju ovako:

 • 70% osoba proverava svoj smart telefon odmah nakon buđenja;
 • 56% osoba detaljno proverava svoj telefon pre odlaska na spavanje;
 • 51% detaljno proverava telefon i na odmoru, a
 • čak 41% osoba bi bilo veoma uznemirano ako bi izgubili svoj smart telefon i morali da čekaju na dobijanje novog.

Možda Vam ovo istraživanje izgleda bezlazleno, ali kada se uzme u obzir da je u njemu učestovalo 1600 poslovnih ljudi i to isključivo menadžera i biznismena, jasno je da problem zavisnosti postoji.

Interesantno je da su brojna istraživanja koja se sprovode u svetu pokazala da Evropa i Severna Amerika prednjače kada je ova zavisnost u pitanju. Iako postoje brojne države koje još uvek smatraju da ne postoji internet zavisnost, sve je jasnije da je to jedan od ozbiljnijih problema sa kojim se suočavamo poslednjih godina.

Zavisnost od interneta u Srbiji

U Srbiji brojna istraživanja su pokazala da je zavisnost od interneta u porastu zbog čega se javlja sve veći broj stručnjaka koji se specijalizuje za ovaj problem. Po nekim statističkim podacima čak 20% ukupne populacije koja koristi internet u našoj zemlji može se smatrati zavisnicima.

Najveći broj zavisnika ima od 16 do 26 godina, a istraživanje koje je sprovelo Pedagoško društvo srbije pokazalo je da čak 65% beogradskih učenika osnovnih škola povremeno igra igrice, dok 21% to redovno radi i kod kuće i u igraonici.

Direktor defektološkog savetovališta “Enter” koje od 2006-te godine pomaže stanovnicima Srbije koji žele da se izleče od zavisnosti, izjavio je da se u ovoj ustanovi povećava broj osoba koje dolaze da pobede zavisnost od interneta, te da u Srbiji video igrice, sajber seks i društvene mreže predstavljaju najčešići oblik internet zavisnosti. Zanimljivo je to da su zavisnici uglavnom tinejdžeri koji imaju odličan uspeh u školi.

Zanimljivosti vezane za zavisnost od interneta

 • Indijski institut za tehnologiju u Bombaju isključio je internet u studenskim sobama zbog bojazni da student provode previše vremena na internet i gube kocentraciju.
 • Psiholozi su zavisnost od interneta stavili na listu mentalnih poremećaja.
 • U Kini postoje zdravstvene ustanove za lečenje ove vrste zavisnosti koje koriste posebne metode kako bi što brže i lakše pomogli osobama koje boluju od nje. Reč je o specijalnim vojnim kampovima koji su osnovani 2004-te godine.
 • Brojna istraživanja koja su sprovođena pokazala su da nakon preterane upotrebe savmenih tehnologija dolazi do smanjenja sposobnosti koncentracije i razmišljanja, zbog čega postaje sve teže provesti nekoliko minuta čitajući knjigu ili se udubiti u ono što čitamo.
 • Prosečan korisnik smart telefona provede 2,42 sata gledajući u ekran svakodnevno, a ekran svog telefona za to vreme dodirne 2.617 puta pokazalo je istraživanje koje je sprovela kompanija “Dscout.
Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts