|

Plastične Bread Tray tacne u pekarskoj industriji

Svake godine na tržištu Srbije možemo videti dosta novina u oblasti rasprostranjene pekarske industrije. U Srbiji postoji oko 120 pogona za pekarsku proizvodnju, računajuću privatne i državne, i oko 1700 manjih pekara. Borba sa konkurencijom počinje još u procesu proizvodnje, kada je potrebno napraviti sistem koji funkcioniše bez praznog hoda i škarta. Veliki značaj u tom procesu igra povratna ambalaža za pakovanje proizvoda i dostavljanje maloprodajama. Plastične tacne Bread Tray su namenjene upravo poboljšanju funkcionisanja logistike i transporta u pekarskoj industriji.

Multifunkcionalne plastične tacne

Plastične tacne i korpe za pekarske proizvode kompanije Schoeller Allibert napravljene su od visokoizdržljivog polietilena. Plastične Bread Tray tacne se najčešće koriste fina peciva i hlebove kojima treba posuda sa što manjim stranicama kako se ne bi oštetili. Ovakve tacne se prave u sedam modaliteta koji odgovaraju različitim vrstama proizvoda. Svih sedam vrsta tacni imaju perforirano dno i stranice koje omogućavaju stabilnost prilikom transporta i manipulisanja, ali i mogućnost nesmetanog strujanja vazduha. Dostupne su u zapreminama od 75, 63, 58, 50 i 48 litara. Na stranama sa rukohvatima postoji ojačanje koje služi za stabilnost prilikom pakovanja jedne tacne na drugu. Pojedine tacne se prave sa u potpunosti otvorenom stranom koja omogućava preručivanje proizvoda u vitrine bez hvataljki.

Savremena logistika

Tacne su pogodne za interni transport u okviru proizvođačkih jedinica gde se proizvodi dorađuju, kao i za transport motornim vozilima. U maloprodajama ovakve tacne takođe imaju svoj značaj jer se u njima najsigurnije čuvaju pekarski proizvodi pre izlaganja u toplim vitrinama. Tacne su rešetkaste strukture koja omogućava održavanje temperature proizvoda pomoću strujanja vazduha. Efikasno slaganje tacni jedne na drugu kada su u upotrebi i jedne u drugu kada se odlažu omogućava značajne uštede u prostoru. Kada se slože jedna u drugu tacne zauzimaju do 70% manje prostora u magacinu. Tacne je moguće označiti samolepljivim trakama sa bar kodom na gornjem delu gde se nalaze rukohvati i tako olakšati identifikaciju proizvoda. Složene tacne su pregledne i sa lakoćom je moguće utvrditi njihov sadržaj i bez bar kod čitača. Preglednost u transportu smanjuje mogućnost grešaka, dok sigurno naleganje jedne na drugu daje sigurnost transportu. Tacne su dimenzionirane tako da se sa lakoćom mogu složiti na palete za transport.

Unapređenje rada pekarske industrije

Moderne pekare danas imaju potrebe za multifunkcijskim posudama koje su adekvatne za različite namene i u različitim fazama proizvodnje. To znači da se tacne Bread Tray koriste u više faza proizvodnje, grejanje, hlađenje, čuvanje proizvoda nakon pečenja i transport. Višestruka namena tacni omogućava proizvođačima novčane uštede u logistici. Funkcionalan dizajn tacni zaposlenima štedi vreme u manipulaciji pri različitim fazama proizvodnje. Pekarska industrija u Srbiji kontinuirano uvećava broj proizvoda donoseći na tržište nove vrste pekarskih proizvoda koje postaju izazov za logistiku. Sa Bread Tray plastičnim tacnama izazovi u logistici su daleko manji, a sigurnost proizvoda veća.

Holandska kompanija Schoeller Allibert svojim brojnim proizvodima omogućava najvećem broju industrijskih proizvođača osavremenjivanje procesa proizvodnje i logistike. Ukoliko postoje posebni izazovi u okviru nekog od ovih procesa, stručan tim inženjera je spreman da pronađe kvalitetno rešenje. Vrhunska holandska tehnologija u službi transporta i logistike pravi znatne skokove u podizanju funkcionalnosti proizvodnih sistema. Napredak pekarske industrije ogleda se u stalnom podizanju funkcionalnosti proizvodnih sistema, logistike i transporta.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts