Prosecna plata u Kini

Prosečna plata u Kini za 2014. godinu

Prosečne plate u Kini

Kina ima oko 1 milijardu i 300 miliona stanovnika. Od toga radnu snagu čini 737 miliona ljudi.

Kineska privreda je, zahvaljujući reformi sada mešovita. Dozvoljeno je otvaranje manjih privatnih firmi u velikom broju, a povećana je odgovornost direktora fabrika, kao i lokalnih vlasti. Stranci rado ulažu u privredu Kine, jer se sprovode jake ekonomske i političke mere.

Od 2010. Kina je druga zemlja u svetu po ukupnom Bruto Domaćem Proizvodu (BDP). Kako ima veliki broj stanovnika, po stanovniku i po paritetu kupovne moći BDP iznosi 7.600 $, što je jedna šestina američkog. Ali, zato je u ovoj zemlji u odnosu na Ameriku znatno jeftinija električna energija i usluge.

Smatra se za dobrog proizvođača sa vrlo niskim troškovima proizvodnje, pa su brojne vodeće svetske firme otvorile fabrike u ovoj zemlji, jer je radna snaga izuzetno jeftina.

Prosek plata u KIni po zanimanjima

Mesečne zarade u Kini se bitno razlikuju od sektora do sektora, a kreću se u rasponu od svega 400 do čak 7 500 evra.

Zaposleni u sektoru građevinarstva imaju najniža mesečna primanja i ona su u proseku oko 410 evra. Za oko 300 evra više od njih imaju zaposleni u automobilskoj industriji. Administrativni radnici zarađuju oko 1 000 evra mesečno, kao i zaposleni u firmama koje se bave uvozom i izvozom. Naučni radnici zarađuju oko 1 500 evra mesečno. Zaposleni u oblasti marketinga i grafičkog dizajna imaju prosečnu mesečnu zaradu oko 1 900 evra. A za oko 200 evra više od njih zarađuju mesečno pravnici.

Prosecna plata u Kini

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts