Dijete ili djete

Kada je u pitanju nedoumica oko toga kako se kaže, odnosno kako se piše pravilno dijete ili djete, imajte na umu da je ovde reč o jednom od dijalekata srpskog jezika.

U primeru dijete ili djete reč je o imenici dete u jednini, ijekavskog dijalektasrpskog jezika. Gramatika srpskog jezika, a shodno njoj i pravopis razlikuju tri dijalekta srpskog jezika i to : ekavski, jekavski i ijekavski.

U ovom primeru reč je o ijekavskom dijalektu imenice dete, a prema pravilu koje navodi gramatika srpskog jezika ekavsko dugo E ima ekvivalent u ijekavskom IJE.

dijeta-6-latica

Kako se kaže pravilno dijete ili djete ?

Shodno svemu navedenom, odgovor na pitanje kako se kaže pravilno, odnosno kako se piše dijete ili djete glasi : jedino ispravno je napisati dijete.

Primera za rešenje nedoumice kako se piše pravilno dijete ili djete je mnogo, a mi ćemo navesti samo par kako biste imali jasniju sliku šta je ispravno u ovom slučaju :

1. Još danas se sećam bakinog glasa kada mi je govorila : “ Dijete moje, ne čini to ! “
2. Malo dijete mala briga, veliko dijete velika briga, govorili su naši stari.
3. Ne možeš biti dijete do vijeka. Moraš jednom i odrasti!
4. E, dijete moje, pitaće te starost gdje ti je bila mladost.
5. Ako vaše dijete ima problem, pokušajte da mu pomognete da ga riješi.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts