kako treba razgovarati sa decom

Kako treba razgovarati sa decom i kako izbeći greške u vaspitanju

Saveti za roditelje kako da razgovaraju sa svojom decom

Svaki roditelj sa pravom može reći da je roditeljstvo jedna od najzahtevnijih uloga sa kojom se neko sreće u životu. Ponekad je gotovo nemoguće napraviti balans između toga kad treba biti popustljiv a kada treba zauzeti čvrst stav. Brz tempo života nametnuo je brojne obaveze roditeljima ali i deci zbog čega  imaju sve manje vremena za razgovor.

Najčešće u vrlo kratkom vremenskom periodu moraju isplanirati čitav dan tako da za vaspitanje dece ostaje  malo vremena.  Ipak postoje određene strategije koje mogu da poboljšaju komunikaciju roditelja sa decom. Važno je uvek imati na umu detetov uzrast i sposobnosti i tome prilagoditi poruku koju želimo da dete usvoji.

U daljem tekstu navešćemo neke od najčešćih grešaka koje roditelji čine u razgovoru sa svojom decom kao i načine da te greške predupredite.

kako treba razgovarati sa decom

1. Previše priče

Ljudski mozak je tako programiran da u jednom trenutku može obrađivati određeni, relativno mali broj informacija. Kapacitet dečijeg mozga je svakako manji nego kapacitet mozga odrasle osobe. Ukoliko vašem detetu dajete više instrukcija u kratkom vremenskom periodu, računajte na to da će sigurno nešto zaboraviti. Izbegavajte složene  rečenične strukture i rečnik koje vaše dete možda nije u potpunosti usvojilo. Takođe nemojte naizmenično da govorite o više ideja posebno ako su međusobno isključive.  Radije pričajte najjednostavnije što možete i zastanite povremeno da proverite da li je dete razumelo.

2. Zanovetanje i upozoravanje

Užurban tempo života čini da smo stalno u stisci sa vremenom. Ovo je posebno karakteristično za ljude koji pokušavaju da balansiraju između poslovnih i porodičnih obaveza. Sasvim je očekivano i razumljivo da izgubite strpljenje ukoliko vaše dete ne uspeva da se spremi a vi kasnite na neki važan sastanak. Međutim, zanovetanje neće pomoći detetu da se brže spremi čak naprotiv, verovatno će zaboraviti nešto pa ćete morati da se vraćate po to. Slično, upozoravanje i pretnje uglavnom neće biti od pomoći jer ćete samo stvoriti nesigurno dete koje će još više biti zavisno od vas.

3. Igrati na kartu krivice i/ili stida

Mala deca nisu u stanju da se stave u položaj drugoga. Pre nego što optužite vaše dete da je bezobrazno razmislite da li ono prosto ima drugačiju perspektivu od vas. Iako će trajati duže i neće uvek biti praćeno uspehom, radije razgovarajte sa svojim detetom smireno i objasnite mu kakve posledice imaju njegovi postupci i kako se neko oseća zbog toga. Ucenjivati dete osećajem krivice imaće trajne posledice na njegov razvoj a osim toga ni Vi se nećete osećati kao pobednik.

4. Ne slušanje

Ovo je verovatno jedna od najčešćih grešaka koju roditelji čine i zbog čega gube povrenje a nekad i poštovanje svoje dece. Nažalost ovo je problem koji se javlja i u drugim oblicima komunikacije. Lako je zaboraviti da jedna od najvažnijih veština komunikacije zapravo je aktivno slušanje. Ukoliko ne slušate decu dajete im jasnu poruku da ne cenite njihovo mišljenje i osećanja a to nikako ne može biti dobra osnova za kvalitetne odnose.

Dakle, ma koliko teško bilo, probajte da nađete vremena za razgovor sa svojom decom. Ukoliko budete pazili i izbegavali navedene greške, vreme ćete koristiti efektivnije a svi ćete biti zadovoljniji.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts