U buduće ili ubuduće?

Pravopis i jezičke nedoumice – Šta je pravilno: U buduće ili ubuduće?

U-buduce-ili-ubuduce
U buduće ili ubuduće?

Još jedna od mnogih nedoumica našeg lepog jezika: da li se piše u buduće ili ubuduće?

Prema knjigama, reč je o tzv. sraslici, pa shodno tome pravilno je pisati ubuduće.

Dakle, sada kada ste otkrili kako je pravilno, povedite računa…:)

Kako se pravilno piše i koristi reč ubuduće u rečenicama:

  1. Ubuduće moram biti obazrivija!
  2. Moraš voditi računa ubuduće šta govoriš pred Jovanom!
  3. Mislim da je bolje da ubuduće idemo zajedno u školu.
  4. Svoj telefon ubuduće nemoj da daješ nikome.
  5. Ubuduće ćeš, nadam se biti smireniji u razgovoru sa njom.
  6. Na tabli je pisalo da ubuduće ne smemo kasniti u školu!
  7. Kosta i Sofija će ubuduće sedeti zajedno u prvoj klupi!
  8. Ako želiš da razumeš šta ti govorim, ubuduće me moraš pažljivije slušati!
  9. Obećala mi je da će ubuduće paziti sa kime se druži.
  10. Strahinja kaže da mu je žao što te je udario. Ubuduće će paziti!
Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts