Neverujem ili ne verujem

neverujem ili ne verujemKažu da ko ne nauči kad treba, uvek se vraća na ono što nije naučio. Isto to važi i za jezičku nedoumicu kako se kaže, to jest piše pravilno neverujem ili ne verujem, uzevši u obzir da se pravilno pisanje odrične rečce NE uči gotovo na samom početku školovanja.
Ne bi bilo loše videti šta po tom pitanju kažu gramatika, a u skladu sa njom i pravopis srpskog jezika.

A oni kažu : odrična rečca NE ispred glagola u ličnom glagolskom obliku se uvek piše rastavljeno. Jedini glagoli koji su izuzeti od ovog pravila su : neću, nisam, nemoj i nemam. Inače, kod svih ostalih glagola odrična rečca NE se uvek piše rastavljeno od glagola u ličnom glagolskom obliku.

Kako se piše pravilno neverujem ili ne verujem?

Kako je u primeru neverujem ili ne verujem reč o negaciji glagola u ličnom glagolskom obliku, sasvim je jasno da odgovor na pitanje kako se piše ispravno neverujem ili ne verujem glasi : jedino ispravno je napisati rastavljeno, odnosno oblik ne verujem.

Evo i nekoliko primera, koji će vam razjasniti u potpunosti šta je ispravno kada je u pitanju primer neverujem ili ne verujem :

  1. Ne verujem da je on baš toliko loš čovek.
  2. Nikada ne verujem baš svemu što čujem.
  3. Ja ne verujem u reinkarnaciju.
  4. Iskreno, ne verujem da ću stići na vreme.
  5. Ja uopšte ne verujem onome što vidim na reklamama.
Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts