|

Karakteristike video nadzora

Video nadzor je najčešće korišćen sistem zaštite lica, materijalnih i nematerijalnih dobara.

Na osnovu informacija koje pruža, mogu se organizovati i potrebne mere zaštite. Sistem video nadzora beleži svoje postojanje već 25 godina. Ranije su u upotrebi bile analogne kamere priključene na video rekordere, a ih sve više zamenjuju IP kamere koje su umrežene i koriste potpuno digitalnu tehnologiju u prijemu i otpremanju slike. Da bi se svrsishodno projektovao ovaj sistem, potrebno je analizirati bezbedonosnu ugroženost objekta ili dobra koje se obezbeđuje i pri tom treba uzeti u obzir sve osobenosti štićenog dobra, njegove lokacije kao i namene.

Sistem video nadzora je sastavljen iz odgovarajućeg broja kamera kako u unutrašnjosti tako i spoljašnosti objekta, a koji zavisi od izgleda objekta, od toga s koliko mu se strana može prići; od glavnih uređaja u kojima se čuvaju podaci primljeni od strane kamere koje su priključene na njih kao i ekrana na kojima se prikazuju snimljene informacije.

karakteristike video nadzora

Prednost korišćenja ovog vida zaštite je što pruža uvid u trenutna dešavanja u objektu i oko njega koji je pod njegovim nadzorom, kao i mogućnost pravovremenog reagovanja u cilju sprečavanja neželjenih situacija. U ponudi su dve vrste video nadzora:

  • IP video nadzor i
  • Klasični ili analogni .

IP video nadzor se smatra skupljom, ali i tehnički naprednijom varijantom u odnosu na analogni sistem. Sam naziv je dobio zbog upotrebe Internet Protokola za prenos signala. Sastoji se iz IP kamera i mrežnog video rekordera (NVR snimača). Koristi tzv. Megapixel kamere koje imaju visoku rezoluciju, pa se stiče mogućnost raspoznavanja sitnih detalja i obezbeđivanja većeg prostora s manjim brojem kamera. Njihova instalacija je moguća i od strane lica koja nemaju iskustva u umrežavanju. Za prostore slabe vidljivosti IP kamere koriste LED osvetljenje , tzv. noćni vid. Svakako praktičnim se smatra i bežična IP kamera , zbog toga što se može ugraditi bilo gde, u zavisnosti od potrebe. Moguće je pratiti dešavanja i preko interneta ili mobilnih telefona sa android aplikacijom, uživo ili snimljeni materijal. Zbog toga, a i zbog visokog kvaliteta slike, nalaze primenu i u rekonstrukciji događaja i otkrivanju eventualnih počinilaca .Analogni ili klasični sistem je u upotrebi za manje prostore. Sastoji se iz analognih kamera i DVR uređaja koji snima i čuva sve podatke koje mu dopremaju kamere priključene na njega. DVR uređaj sadrži hard disk različitog kapaciteta memorije. Analogne kamere odlikuje kompatibilnost sa televizijskim standardom, i one koriste digitalnu tehnologiju za formiranje slike ali je do DVR uređaja šalju u analognom formatu pa stoga proizvode sliku lošijeg kvaliteta za razliku od IP kamera koje u potpunosti koriste digitalnu tehnologiju. S razvojem tehnike, omogućeno je praćenje dešavanja putem interneta ili mobilnih telefona sa android ili IOS platformom, i za analogni sistem video nadzora.

Pored tehničkih prednosti video nadzora važna je i sigurnost koja se postiže njihovom instalacijom. Pored očigledne prednosti kada je u pitanju fizička zaštita dobara, svakako je bitan i psihološki uticaj kako na lica čiji je cilj zaštita dobara, tako i na lica od kojih dolazi štetno delovanje po ta ista dobra.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts