Važnost pravilnog držanja tela kod školske dece

Pravilno držanje kod školskog deteta ne samo što doprinosi lepom izgledu već je od velike važnosti po celokupno zdravlje. Pri pravilnom držanju grudni koš se normalno razvija, pluća se dovoljno šire i provetravaju, a time se omogućuje da krvotok snabdeva potrebnim sastojcima sva tkiva u telu. Na taj način doprinosi se pravilnom rastenju i razvoju.

Nepravilno držanje tela pri dugom sedenju dovodi do trajnog krivljenja kičme

Kod dece školskog uzrasta normalne krivine kičmenog stuba još nisu stvorene, zato nepravilan stav deteta, naročito pri dugotrajnom sedenju, pri pisanju i učenju u kući ili u školi, može da dovede do pogurenosti i do trajnog iskrivljenja kičmenog stuba.

Pravilno sedenje u školskoj klupi i za radnim stolom kod kuće

Pri pravilnom sedenju, stopala treba da se oslanjaju o pod, veći deo butina da je na sedištu, telo da se oslanja više na pojasni predeo, manje na grudni. Pri pisanju, telo se primakne stolu za jednu šaku, glava lako nagne napred, rastojanje od očiju do klupe iznosi 35 do 45 santimetara, obe podlaktice se ovlaš opiru o sto i šake leže simetrično na njemu.

Pravilno držanje tela kod školske dece
Pravilno držanje tela kod školske dece

Pogurenost se obično javlja kod slabunjave i pothranjene dece: kod njih se leđni mišići brzo zamaraju i grudni koš posle dužeg sedenja klone napred. Ovo stanje se pogoršava ako školska klupa ne odgovara uzrastu, ako je sto nizak pa učenik mora da se povija, ako je u učionici osvetljenje slabo ili ako je đak kratkovid a ne nosi naočari, pa mora da se naginje nad sto.

Kod slabunjave dece dolazi do iskrivljenja kičmenog stuba i ako sede samo jednom butinom na sedištu, ili prekrste nogu preko noge, ili ako se podlakticom, obično levom, pri pisanju suviše oslone na klupu. Do toga će doći lakše ukoliko se inače slabunjava deca svakodnevno i dugotrajno nepravilno drže.

Slabost kičmenih mišića ne uklanja se nikakvim steznicima, već poboljšavanjem higijenskih uslova, naročito boljom ishranom, kretanjem na čistom vazduhu, kupanjem, sunčanjem i gimnastikom, Školske klupe treba da su higijenske i da odgovaraju uzrastu; za vreme časova treba dozvoliti, naročito učenicima osnovnih škola, promenu položaja ustajanjem, pokretima ruku itd. Treba; paziti da se između časova održavaju odmori. Sem toga, vrlo je važno očvršćavanje mišića. školskom gimnastikom. Lečenje već nastalih iskrivljenja sprovodi se naročitom1 ortopedskom gimnastikom.

U učionici su klupe obično raspoređene u tri reda, sa dovoljnim prostorom za prilaz i izlaz. Natrag su malo veće klupe za veću decu, Pri raspoređivanju dece po klupama vodi se račun o njihovoj vieini. Mora se uzeti u obzir i oštrina vida i sluha kod učenika, tako da đaci sa slabijim sluhom i vidom sede bliže nastavniku i tabli.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts