Kratkovidost kod školske dece

Vid ima veliku ulogu u nastavi. On može biti izmenjen usled raznih promena na očima. Kod školske dece ta izmena je većinom posledica kratkovidosti, koja se zbog toga što se javlja u školsko doba i naziva školskom kratkovidošću. Kod ponekog deteta ona se javlja još u osnovnoj školi.

U gimnaziji broj kratkovidih učenika raste, što znači da je kratkovidost u školi našla povoljne uslove za razvijanje u radu iz bliza, učenju, pisanju i čitanju. Sa tih razloga važno je u učionici i kod kuće obezbediti dobro osvetljenje, pravilan položaj pri učenju i propisno štampane knjige, kao i ostala učila, mape i slike. Nehigijenski štampane knjige, mape i loše table povećavaju kratkovidost školske dece koja su joj naklonjena.

Kratkovidost kod dece

Uzrok kraktkovidosti kod dece

Pravi uzrok pojavi kratkovidosti još nije utvrđen. Izvesna deca lako postanu kratkovida, lakše nego druga. Obično su i roditelji te dece kratkovidi. Zatim, ona je češća kod slabunjavih, a česta je i kod obdarenih, naročito kod dobrih đaka. Mnoga kratkovida lica ne nose naočari, već se njima služe samo kada hoće da vide dobro na daljini.

Kako prepoznati kratkovidost kod dece

Kratkovidom licu bliski predmeti se intenzivno prikazuju, dok udaljene vidi kao kakvu skicu ― detalji se gube, a oblik i boja predmeta ostaju. Zato kratkovid ima drugi način doživljavanja, odnosi prema bliskim stvarima su dublji, prema ostalima su površniji. Mnogim učenicima smeta baš to što ne vide razgovetno šta se piše na tabli, niti vide jasno zidne slike i projekcije. Ispraviti vid kod ove dece znači, na prvom mestu, omogućiti im učenje.

Kako ispraviti kratkovidost

Vid se ispravlja nošenjem naočara po lekarskom receptu. U velikim gradovima, gde ima više dece sa većom kratkovidošću ili drugim težim oštećenjima vida, osnivaju se u osnovnim školama razredi za kratkovidu decu. Ovi razredi su sa deset do petnaest učenika. U njima se uče predmeti koji su skopčani sa čitanjem i pisanjem. Ostale predmete, koji se uče slušanjem, kratkovida deca uče zajedno sa decom normalne škole. U takvim razredima deca su pod stalnim nadzorom očnih lekara, svako dete ima posebno sedište, svako nosi propisane naočari. Časovi su upola kraći.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts