Muzej 4. juli 1941. Beograd

Muzej je postojao od 1950-2003 godine

Muzej se nalazi u kući, gde je 4. jula 1941. održan sastanak proširenog Politbiroa Centralnog komiteta KPJ, na kom je donesena istorijska odluka o dizanju ustanka i početku borbe za oslobođenje naroda Jugoslavije od fašističkih osvajača.

U prostorijama muzeja izložen je veliki broj dokumenta, proglasa, letaka, spiskova streljanih, izveštaja o akcijama i borbama, fotografija, oružja i drugih predmeta i partizanska štampa iz toga vremena.

U predvorju ispred sobe u kojoj je održan istorijski sastanak nalazi se bista maršala Tita, rad vajara Borisa Kalina. Ispred zgrade postavljen je spomenik „Poziv na ustanak”, rad vajara Vojina Bakića, koga je inspirisala herojska smrt radnika Stevana Filipovića, koji je s omčom oko vrata, uzdignutih ruku prkosio okupatoru i pozivao narod Srbije u borbu za slobodu.

Adresa: Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića 10/a

Muzej 4.juli. Beograd

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts